Członkowie Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ASON”, od wczoraj (15.09) uczestniczą w 4. dniowym turnusie rehabilitacyjno-rozwojowym. Turnus po raz kolejny zorganizowano w Centrum TurystycznoRehabilitacyjne Krzyżewo. Uczestniczy w nim 17 niepełnosprawnych osób.

„ASON” działa od 10. lat. Zrzesza osoby niepełnosprawne oraz osoby pragnące nieść im pomoc. Działania tego typu prowadzone są od pierwszego roku działalności „ASON”. Stowarzyszenie planuje, przygotowuje i realizuje szereg projektów mających za zadanie pomagać osobom niepełnosprawnym. Pomoc psychologiczna, rehabilitacyjna, pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, integracja osób borykających się z podobnymi problemami zdrowotnymi, czy rekreacja, to część ich działań.

W roku 2019 zorganizowali i zrealizowali projekt podobny do tegorocznego. Ubiegłoroczny pod nazwą 3E – Entuzjazm, Empatia, Edukacja. W tym roku 3R – Rozwój, Rekreacja, Rehabilitacja. Kolejność działań w nazwie wskazuje, na co najbardziej kładziony jest nacisk podczas realizacji danego projektu. Rok temu postawiono na rozbudzenie Entuzjazmu do działania, pracy w grupie i zadbania samemu o własne sprawy. W tym roku jest to Rozwój. Rozwój umiejętności już posiadanych lub nabywanie nowych w sferach, w których dana osoba już funkcjonuje. Również, niezamykania się na te, które wydają się być poza zasięgiem konkretnej osoby niepełnosprawnej. Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnością neurologiczną, reumatologiczną lub narządu ruchu w stopniu znacznym i umiarkowanym.

 „ASON” jest Stowarzyszeniem samofinansującym. Składki członkowskie nie pozwalają im na samodzielne organizowanie takich działań, dlatego przy każdym projekcie czynią starania o wsparcie z zewnątrz. Projekt 3R, który jest realizowany od wczoraj, wsparła finansowo Gmina Miasta Augustów. W tym miejscu Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia składają swoje podziękowanie Urzędowi Miejskiemu w Augustowie, za pomoc, którą im okazano.

Relacja z pobytu w Krzyżewie pojawi się na stronie www.augustow.org

|Bart.