Chodzi o teren między sanatorium „Pałac na Wodzie” a hotelem „Karmel”. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie w połowie ubiegłego roku złożyli augustowianie. Podczas czwartkowej (30.12) sesji rada miejska nie poparła tego pomysłu.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org
Nad Nettą w Augustowie nie powstanie park – relacja Marty Sołtys

Mieszkańców wspierała między innymi radna Aleksandra Sigillewska.

– Mamy dziś do czynienia z nietypową sytuacją – po raz pierwszy w tej kadencji.  Przychodzą do nas mieszkańcy z całego miasta ze swoim projektem. Zebrali 300 podpisów pod tą inicjatywą. Chcą utworzenia parku po to, by ochronić ten bardzo cenny przyrodniczo teren w samym centrum Augustowa.

Jednak miejscy urzędnicy twierdzili, że uchwała jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tak stanowisko władz uzasadniał zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz.

– Augustów – to jego mieszkańcy. Wielokrotnie to powtarzamy i tak w istocie jest. Między innymi właśnie dlatego musimy szanować pewien porządek i prawo. Augustowianie kiedyś wybrali radnych, którzy uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie oczekujemy więc teraz, że zebranie 500 czy 1000 podpisów wywróci demokratyczną procedurę, w ramach której w 2002 roku przyjęto ten dokument.

Inicjatywa uchwałodawcza była już trzecią próbą utworzenia parku. Dwie wcześniejsze zostały odrzucone przez burmistrza. Ratusz chce, by w tym miejscu powstał hotel.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki