Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 1 w Augustowie było jednym z punktów dzisiejszego (27.04.) posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej RM w Augustowie.

Główna zmiana do obecnie obowiązującego statutu dotyczy warunków przyjmowania dzieci. Tu się pojawia warunek zamieszkiwania na terenie miasta Augustowa i opłacania podatków na rzecz Augustowa, posiadania obowiązkowych szczepień ochronnych. To są warunki do spełnienia żeby ubiegać się o przyjęcie do żłobka. (…) To są główne zmiany, reszta to są sprawy organizacyjne.

poinformowała Anita Szostak – Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu UM w Augustowie.

Na jakim etapie będzie sprawdzane, czy dzieci posiadają wymagane szczepienia? Czy w starszych grupach również będzie to sprawdzane skoro Statut Żłobka dotyczy wszystkich dzieci? – to niektóre z pytań Aleksandry Marii Sigillewskiej – Przewodniczącej Komisji Społeczno-Oświatowa Rady Miejskiej w Augustowie

– Zgodnie z zapisami proponowanego statutu będzie to dotyczyło tylko dzieci które rozpoczynają uczęszczanie do żłobka, a te, które już uczęszczają automatycznie zostają w tym żłobku. Nikt już nie będzie tego sprawdzał

– zakończyła swoją wypowiedź Anita Szostak.

SPROSTOWANIE

Podczas wczorajszej komisji społeczno-oświatowej Rady Miejskiej w mojej wypowiedzi wkradł się błąd. Projekt statutu Żłobka jako warunek przyjęcia do placówki zakłada posiadanie przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych, a nie dodatkowych jak wynika z mojej wypowiedzi. Bardzo proszę o poprawienie Państwa artykułu w tym zakresie.

 Z poważaniem

Anita Szostak
Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu
Urząd Miejski w Augustowie

Pełna wypowiedź pani Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu zamieszczona jest pod tekstem.

W środę (28.04.), czyli już jutro od godz. 9.00 rozpoczyna się posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Radni zadecydują także o tym, czy zaopiniowany pozytywnie na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej projekt uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 w Augustowie wejdzie w życie.

Zachęcamy do wirtualnego uczestnictwa w tym posiedzeniu. Informacja dostępna jest na naszej stronie TUTAJ >>>

|Bart./augustow.org