W trosce o bezpieczeństwo seniorów rusza nowa akcja podlaskiej Policji. Hasło przewodnie „Senior dla Seniora”. Tym razem we współpracy z Polskim Radiem Białystok oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Jak senior powinien rozpoznać oszusta na wnuczka – to tylko jedno z założeń przedsięwzięcia. Audycje radiowe, czy też spot nakręcony z udziałem laureatów konkursu na najlepszą fraszkę, czy wiersz z zakresu bezpieczeństwa osób starszych to jedynie kilka z etapów akcji. Zapraszamy wszystkich seniorów do słuchania audycji i włączenia się w inicjatywę. Dziś ruszamy.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów rusza nowa akcja podlaskiej Policji. Tym razem we współpracy z Polskim Radiem Białystok oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Hasło przewodnie przedsięwzięcia „Senior dla Seniora”. Jak rozpoznać oszusta na wnuczka, czy też jak przygotować się do grzybobrania, aby w razie zaginięcia szybko być odnalezionym – to jedynie część z założeń nowej akcji profilaktycznej skierowanej do osób starszych. Co jeszcze warto wiedzieć o akcji? Składa się z kilku etapów: emisji audycji radiowych z zakresu bezpieczeństwa seniorów na antenie Polskiego Radia Białystok, włączenia się do konkursu dotyczącego stworzenia tematycznego wiersza, anegdoty bądź fraszki, a następnie wyłonienia trzech jego laureatów, z udziałem których zostanie nakręcony spot radiowy. Emisję materiału, na antenie radia, przewidziano pod koniec listopada. Już dziś zachęcamy wszystkich seniorów do słuchania audycji i przystąpienia do konkursu. Poniżej regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

REGULAMIN

 akcji informacyjno-edukacyjnej

  pn. „Senior dla Seniora”

I. WSTĘP:

W związku z przypadającym na dzień 14 listopada Ogólnopolskim Dniem Seniora, w trosce
o bezpieczeństwo seniorów, zachowując zasady reżimu sanitarnego Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku, przy udziale Komend Miejskich/Powiatowych Policji
garnizonu podlaskiego, organizuje akcję pn. „Senior dla Seniora”. Głównym partnerem i patronem medialnym akcji jest Polskie Radio Białystok. Do inicjatywy włączony zostanie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku.

II. CEL:

Celem przedsięwzięcia jest uwrażliwienie osób starszych na współczesne zagrożenia związane
z szeroko rozumianymi oszustwami i zaginięciami seniorów powyżej 60 r.ż. Uczestnicy akcji skierują do swoich rówieśników krótki wiersz, fraszkę, anegdotę, hasło, etc., dotyczących powyższej tematyki, które następnie zostaną przekazane w formie radiowej. 

III. CZAS OBOWIĄZYWANIA:

Akcja, zostanie ogłoszona w dniu 19 października 2020 roku na Antenie Polskiego Radia Białystok
i będzie trwała do 30 listopada 2020 roku. W dniu 16 listopada 2020 roku zostaną wyłonieni zwycięzcy, a do 30 listopada 2020 roku nastąpi nagranie spotu radiowego.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku,
do dnia 13 listopada 2020 roku formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz tekstem w postaci krótkiego wiersza, fraszki, anegdoty, hasła, etc., dotyczących: oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na elektryka”, „na pracownika socjalnego” etc. oraz zaginięć osób starszych spowodowanych zanikiem pamięci, nagłym wystąpieniem zaburzeń psychicznych, wypadkiem czy zasłabnięciem. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komend Miejskich/Powiatowych garnizonu podlaskiego, Polskiego Radia Białystok oraz Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Białymstoku.

V. SPOSÓB REALIZACJI:

Etap I: W okresie od 19 października do 6 listopada 2020 roku funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku zaprezentuje na antenie Polskiego Radia Białystok przypadki dot. oszustw
„na wnuczka”, „na policjanta”, „naelektryka”, „na pracownika socjalnego” etc. oraz zaginięć osób starszych spowodowanych zanikiem pamięci, nagłym wystąpieniem zaburzeń psychicznych, itp.

Etap II: W okresie od 19 października do 13 listopada 2020 roku uczestnicy opracują tekst
w postaci krótkiego wiersza, fraszki, anegdoty, hasła, a następnie dostarczą:

–  listownie lub osobiście do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,

–  drogą elektroniczną na adres e-mail: profilaktyka.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl;

–  osobiście do biura Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku ul. Zamenhofa 15

Etap III: W dniu 16 listopada 2020 roku komisja konkursowa wyłoni autorów trzech najciekawszych tekstów oraz trzy wyróżnienia.

Etap IV: Do dnia 30 listopada 2020 roku nastąpi nagranie spotu z udziałem laureatów na antenie Polskiego Radia Białystok.

Etap V: Od dnia 30 listopada 2020 roku odbywać się będzie cykliczna emisja trzech najciekawszych tekstów na antenie Polskiego Radia Białystok.

VI. PRAWA AUTORSKIE:

1. Uczestnik akcji zrzeka się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.

2. Uczestnik akcji ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób   trzecich w zgłoszonej przez siebie pracy.

3.  Zgłoszenie do akcji swojej pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania przesłanych przez uczestników prac.

5.  Osoby uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia akcji oraz ogłoszenia
jej wyników.

6.  Przesłanie formularza zgłoszeniowego z pracą oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową pod względem ich zgodności
z tematyką akcji oraz kreatywności i oryginalności. W skład komisji wejdą przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Polskiego Radia Białystok.

2.  Wyniki akcji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku, Komend Miejskich/Powiatowych Policji garnizonu podlaskiego oraz na antenie Polskiego Radia Białystok.

3. Koordynatorem akcji pn. „Senior dla Seniora” jest Pani Urszula Telicka-Hajduk z Zespołu
ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
tel. 47 711 25 21.

Formularz zgłoszenia >>> TUTAJ

|podlaska.policja.gov.pl