W piątek, 27listopada grupa inicjatywna mieszkańców Augustowa działających na rzecz powstania edukacyjnego parku ekologicznego na terenie miejskim przy rzece Netta, zorganizowała konferencję prasową. Mieszkańcy spotkali się z dziennikarzami o godz. 11:00, nad rzeką Netta przy działce 4-1/16. W sierpniu 2020 roku odbyły się konsultacje społeczne m.in. w sprawie tego terenu.

Po wspomnianych konsultacjach, w dniu 22-02-2021 r. grupa mieszkańców Augustowa skierowała do Burmistrza i Rady Miejskiej petycję o utworzenie w przyszłości w tym miejscu naturalnego parku ekologicznego który istnieje jako projekt w Planie Zagospodarowania Przestrzennego od 2002 roku. Jednak zgodnie z tworzonym właśnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, miałby tam powstać hotel. W materiałach prasowych które przekazano nam po konferencji znajduje się m.in. odpowiedź Burmistrza na ten wniosek. Oto ona:

 – „𝙋𝙧𝙯𝙮𝙥𝙤𝙢𝙣𝙚̨, 𝙯̇𝙚 𝙬𝙨𝙠𝙖𝙯𝙖𝙣𝙖 𝙬 𝙥𝙚𝙩𝙮𝙘𝙟𝙞 𝙙𝙯𝙞𝙖ł𝙠𝙖, 𝙯𝙜𝙤𝙙𝙣𝙞𝙚 𝙯 𝙤𝙗𝙚𝙘𝙣𝙞𝙚 𝙤𝙗𝙤𝙬𝙞𝙖̨𝙯𝙪𝙟𝙖̨𝙘𝙮𝙢 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙚𝙢 𝙯𝙖𝙜𝙤𝙨𝙥𝙤𝙙𝙖𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙨𝙩𝙧𝙯𝙚𝙣𝙣𝙚𝙜𝙤, 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯𝙣𝙖𝙘𝙯𝙤𝙣𝙖 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙤 𝙯𝙞𝙚𝙡𝙚𝙣́ 𝙥𝙖𝙧𝙠𝙤𝙬𝙖̨ 𝙞 𝙬 𝙘𝙖ł𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙤𝙬𝙞 𝙬ł𝙖𝙨𝙣𝙤𝙨́𝙘́ 𝙂𝙢𝙞𝙣𝙮 𝙈𝙞𝙖𝙨𝙩𝙤 𝘼𝙪𝙜𝙪𝙨𝙩𝙤́𝙬. 𝙕 𝙪𝙬𝙖𝙜𝙞 𝙣𝙖 𝙖𝙩𝙧𝙖𝙠𝙘𝙮𝙟𝙣𝙚 𝙥𝙤ł𝙤𝙯̇𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙩𝙚𝙟 𝙣𝙞𝙚𝙧𝙪𝙘𝙝𝙤𝙢𝙤𝙨́𝙘𝙞, 𝙣𝙞𝙚𝙬𝙮𝙨𝙩𝙖𝙧𝙘𝙯𝙖𝙟𝙖̨𝙘𝙖̨ 𝙗𝙖𝙯𝙚̨ 𝙣𝙤𝙘𝙡𝙚𝙜𝙤𝙬𝙖̨ 𝘼𝙪𝙜𝙪𝙨𝙩𝙤𝙬𝙖, 𝙙𝙚𝙛𝙞𝙘𝙮𝙩 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙣𝙤́𝙬 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯𝙣𝙖𝙘𝙯𝙤𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙥𝙤𝙙 𝙪𝙨ł𝙪𝙜𝙞 𝙩𝙪𝙧𝙮𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙚 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙣𝙖𝙙𝙖𝙟𝙖̨𝙘𝙮𝙘𝙝 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙥𝙤𝙙 𝙩𝙖𝙠𝙞𝙚 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯𝙣𝙖𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚 (𝙢. 𝙞𝙣. 𝙥𝙤ł𝙤𝙯̇𝙤𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙣𝙖𝙙 𝙬𝙤𝙙𝙖̨, 𝙗𝙚̨𝙙𝙖̨𝙘𝙮𝙘𝙝 𝙬 𝙥𝙤𝙨𝙞𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙬ł𝙖𝙨́𝙘𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡𝙞 𝙥𝙧𝙮𝙬𝙖𝙩𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙡𝙪𝙗 𝙜𝙢𝙞𝙣𝙮), 𝙬ł𝙖𝙨́𝙘𝙞𝙬𝙚 𝙗𝙚̨𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯𝙣𝙖𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙘𝙯𝙚̨𝙨́𝙘𝙞 𝙙𝙯𝙞𝙖ł𝙠𝙞 𝙥𝙤𝙙 𝙪𝙨ł𝙪𝙜𝙞 𝙩𝙪𝙧𝙮𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙚 – 𝙝𝙤𝙩𝙚𝙡𝙚 𝙯 𝙙𝙤𝙥𝙪𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚𝙢 𝙩𝙯𝙬. 𝙁𝙪𝙣𝙠𝙘𝙟𝙞 𝙩𝙤𝙬𝙖𝙧𝙯𝙮𝙨𝙯𝙖̨𝙘𝙮𝙘𝙝, 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙘𝙯𝙚̨𝙨́𝙘𝙞𝙤𝙬𝙤 𝙥𝙤𝙙 𝙯𝙞𝙚𝙡𝙚𝙣́ 𝙞𝙯𝙤𝙡𝙖𝙘𝙮𝙟𝙣𝙖̨ 𝙞 𝙣𝙞𝙚𝙯𝙗𝙚̨𝙙𝙣𝙖̨ 𝙠𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙠𝙖𝙘𝙟𝙚̨. 𝙉𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮𝙢 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙪𝙨ł𝙪𝙜 𝙩𝙪𝙧𝙮𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙬𝙥𝙧𝙤𝙬𝙖𝙙𝙯𝙤𝙣𝙚 𝙯𝙤𝙨𝙩𝙖ł𝙮𝙗𝙮 𝙢. 𝙞𝙣. 𝙣𝙖𝙨𝙩𝙚̨𝙥𝙪𝙟𝙖̨𝙘𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙢𝙚𝙩𝙧𝙮 𝙯𝙖𝙗𝙪𝙙𝙤𝙬𝙮 𝙞 𝙯𝙖𝙜𝙤𝙨𝙥𝙤𝙙𝙖𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙣𝙪 𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙞𝙖̨𝙘𝙚 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙧𝙤𝙙𝙚̨ 𝙞 𝙯𝙞𝙚𝙡𝙚𝙣́ 𝙩𝙚𝙟 𝙘𝙯𝙚̨𝙨́𝙘𝙞 𝙢𝙞𝙖𝙨𝙩𝙖: – 𝙢𝙖𝙠𝙨𝙮𝙢𝙖𝙡𝙣𝙖 𝙥𝙤𝙬𝙞𝙚𝙧𝙯𝙘𝙝𝙣𝙞𝙖 𝙯𝙖𝙗𝙪𝙙𝙤𝙬𝙮 – 𝟭𝟱% 𝙥𝙤𝙬𝙞𝙚𝙧𝙯𝙘𝙝𝙣𝙞 𝙩𝙚𝙧𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯𝙣𝙖𝙘𝙯𝙤𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙥𝙤𝙙 𝙪𝙨ł𝙪𝙜𝙞 𝙩𝙪𝙧𝙮𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙚, – 𝙢𝙖𝙠𝙨𝙮𝙢𝙖𝙡𝙣𝙖 𝙞𝙡𝙤𝙨́𝙘́ 𝙠𝙤𝙣𝙙𝙮𝙜𝙣𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙣𝙖𝙙𝙯𝙞𝙚𝙢𝙣𝙮𝙘𝙝 – 𝟰”

Kolejnymi działaniem grupy mieszkańców był wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o utworzenie ekologicznego parku dydaktycznego na Bulwarach przy rz. Netta w Augustowie, złożony w dniu 21-05-2021 do UM Augustów. Powstanie Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej i przedstawienie projektu uchwały Radzie Miasta w sprawie utworzenia ekologicznego parku dydaktycznego na Bulwarach przy rz. Netta w Augustowie. W dniu 18-06-2021 r. złożono zawiadomienie do UM o powstaniu Komitetu. Następnie, w dniu 21-06-2021 r. złożono projekt Uchwały wraz z podpisami mieszkańców.

Efekty działań mieszkańców w tej sprawie opisane są w piśmie skierowanym do naszej redakcji, a które jest do wglądu TUTAJ >>>

Piątkowa konferencja była kolejną, ale nie ostatnią jak nas zapewniono, próbą działań mających na celu wypracowanie, wspólne z Urzędem Miasta, najlepszej koncepcji na zagospodarowanie tego cennego przyrodniczo, ekologicznie i krajobrazowo terenu. Jak parokrotnie podkreślali uczestnicy konferencji, pieniądze ze sprzedaży działki bardzo szybko się rozejdą, natomiast to co zostanie utracone w żaden sposób nie będzie możliwe do odzyskania. Ten teren jest dobrem wspólnym mieszkańców Augustowa, którego nie można im odbierać, słyszeliśmy.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania video z konferencji prasowej zorganizowanej przez grupę inicjatywną mieszkańców Augustowa walczących o powstanie edukacyjnego parku ekologicznego na bulwarach nad rzeką Nettą 27 listopada 2021 r. >>>


|Bart.