Na posiedzeniu 14 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Miastu Augustów dotację na realizację projektu pn. ,,Cyfrowy Augustów”.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowy Augustów” został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Kanał Augustowski w Działaniu 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Projekt „Cyfrowy Augustów” zakłada objęcie 52 osób w wieku po 50 roku życia pomocą szkoleniową w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz wzrost liczby osób korzystających z usług online poprzez zakup i wdrożenie aplikacji mobilnej z zakresu turystyki i edukacji ekologicznej stanowiącej usługę publiczną udostępnioną on-line w stopniu dojrzałości 3- dwustronna interakcja.

Korzystanie z aplikacji będzie bezpłatne. Wdrożona w ramach projektu aplikacja będzie na bieżąco aktualizowana przez pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie i utrzymywana w okresie trwałości projektu. Aplikacja mobilna będzie spełniała funkcję przewodnika ekologiczno- turystycznego na dwa systemy: iOS, Android i zawierała będzie kompleksowe informacje turystyczne: informacje o Augustowie i Pojezierzu Augustowskim, prezentacje okolicy i atrakcji turystycznych, przebieg tras rowerowych, pieszych, kajakowych, plan miasta z oznaczeniem bazy turystycznej, obiektów gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu. W aplikacji dostępny będzie kalendarz wydarzeń oraz informacje o pogodzie. Dodatkowo w aplikacji zawarty będzie zbiór informacji o charakterze ekologicznym (formy ochrony przyrody, gatunki występujące na terenie Augustowa i okolic). Aplikacja będzie dostępna w czterech wersjach językowych: polskiej, litewskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Wartość projektu wynosi 109 470,00 zł, w tym dofinansowanie 93 049,50 zł.

UM Augustów

zdjęcie: arch. www.augustow.org