W odpowiedzi Pana Burmistrza znalazł się zapis, że „istotne informacje, dotyczące przemocy pojawiły się w lipcu tego roku podczas spotkań i konsultacji dotyczących powołania zespołu szkolno-przedszkolnego.” Ocenę pracy dyrektora wystawiono 15 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym w jaki sposób informacje w lipcu miały wpływ na ocenę w czerwcu?

Pełna treść 15. Stronicowej interpelacji radnej Czytaj TUTAJ >>> (PDF 5,92 MB)

|Bart.