Informujemy, że na terenie Powiatu Augustowskiego aktualna sytuacja epidemiologiczna, w oparciu o dane przekazane przez PSSE w Augustowie oraz SP ZOZ w Augustowie, na dzień 26 listopada, na godz. 9.00, przedstawia się następująco:

  1. liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – —*
  2. liczba osób, u których w ciągu ostatniej doby wykryto wirusa SARS-CoV-2 – —*
  3. liczba osób objętych kwarantanną – —*
  4. liczba pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Augustowie – 100, w tym z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 92, z podejrzeniem – 2, inne choroby – 6
  5. liczba pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 z powiatu augustowskiego hospitalizowanych w innych szpitalach – —*

GIS wprowadza nowy model raportowania sytuacyjnego zakażeń

* aktualnie raport zakażeń koronowirusem na poziomie powiatów można znaleźć na stronie rządowej gov.pl

Ze względu na panującą epidemię apelujemy o zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie do minimum przemieszczania się oraz zachowanie wszelkich rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i stosowanie się do rekomendacji.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego