Informujemy, że na terenie Powiatu Augustowskiego aktualna sytuacja epidemiologiczna na dzień 30 grudnia, na godz. 11.00, przedstawia się następująco:

  1. liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – —*
  2. liczba osób, u których w ciągu ostatniej doby wykryto wirusa SARS-CoV-2 – 19
  3. liczba przypadków śmiertelnych za ostatnią dobę – 1
  4. liczba osób objętych kwarantanną – —*
  5. liczba pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Augustowie – 67, w tym z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 64, z podejrzeniem – 3, inne choroby – 0

* Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie podaje danych.

* aktualnie raport zakażeń koronowirusem na poziomie powiatów można znaleźć na stronie rządowej gov.pl

Ze względu na panującą epidemię apelujemy o zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie do minimum przemieszczania się oraz zachowanie wszelkich rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i stosowanie się do rekomendacji.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego