W niedzielę, 19.01.2020 o godz.12.00, na moście nad Kanałem Bystrym w Augustowie (szosa na Lipsk) odbyła się konferencja prasowa Augustowskiego Obywatelskiego Komitetu Protestacyjnego przeciwko budowie południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi nr.16 Augustów-Ogrodniki-Granica Państwa. Członkowie Komitetu zaprezentowali swoje stanowisko w tej sprawie, które publikujemy niżej.

Stanowisko Augustowskiego Obywatelskiego Komitetu Protestacyjnego. Warianty przebiegu obwodnicy przez Augustów

Wieloletnia walka mieszkańców i ówczesnych władz miasta Augustowa w 2014 roku doprowadziła do wyprowadzenia tirów z miasta. Mieszkańcy symbolicznie uczcili ten fakt zjadając tort w postaci tira. Od ponad pięciu lat Augustów jest wolny od ruchu ciężkich pojazdów. Mieszkańcy i turyści mogą spokojnie mieszkać i odpoczywać w pięknym i atrakcyjny turystycznie mieście otoczony Puszczą Augustowską, pięknymi jeziorami. Kanałem Augustowskim, rzeką Nettą i Kanałem Bystry.

Niestety, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tę ciszę i spokój mieszkańcom Augustowa i turystom chcą zakłócić, projektując i realizując pomysł przywrócenia ruchu ciężkiego transportu drawskiego, na spokojną do dziś trasę Augustów – Ogrodniki – Granica Państwa ( szosa Sejneńska ) biegnącą przez tereny Puszczy Augustowskiej. Trasa ta stanie się więc koszmarem dla mieszkańców tych terenów i wszystkich odpoczywających na Pojezierzu Augustowsko – Sejneńskim. Połączenie drogi Sejneńskiej numer 16 z drogą numer 8 Augustów Białystok, zdaniem GDDKiA. ma przebiegać przez augustowskie dzielnice miasta: Wypusty. Wojciech. Studzicniczna, Przewięź i dalej do granicy Państwa.

Tereny przebiegu trasy są nie tylko cenne przyrodniczo, ale także , a może przede wszystkim są cennymi terenami rekreacyjno – wypoczynkowy! Augustowa i całego Pojezierza.

Projektowana obwodnica wschodnia będzie przebiegać przez dzielnicę Wypusty, przecinając Kanał Augustowski, malownicze tereny Kanału Bystrego, biegnąc dalej wzdłuż jeziora Sajno objętego strefą ciszy, tereny Puszczy Augustowskiej do drogi Augustów Sejny na wysokości osiedla Silikaty i dalej do granicy Państwa. Taki przebieg projektowanej obwodnicy Augustowa i dopuszczenia na trasie do Ogrodnik ciężkiego ruchu Iirów jest rozwiązaniem nie do przyjęcia dla mieszkańców Augustowa.

Apelujemy do władz rządowych o zaniechanie tego projektu.

Obecne władze miasta Augustowa wiedząc co najmniej od 2018 roku o pomysłach takiego rozwiązania nic informowały społeczeństwa Augustowa.

Dlatego my niżej podpisani powołujemy :

Augustowski Obywatelski Komitet Protestacyjny

w celu niedopuszczenia do budowy południowo-wschodniej obwodnicy miasta i wprowadzenia ciężkiego ruchu drawskiego przez Augustów i na całej trasie sejneńskiej do granicy Państwa.

|Bart.

Wkrótce zamieścimy nagranie video z konferencji.