APK- Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie ogłasza konkurs fotograficzny „Książka w nowym świetle”.

Celem konkursu jest:
– rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywnego myślenia
– rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu
– promowanie czytania, książki i biblioteki.


Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć książki lub książek przedstawionych w nietypowych, ciekawych miejscach, sytuacjach, przeznaczeniach.


Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
– format zapisu: JPG
– maksymalna pojemność: 3MB, minimalna rozdzielczość: 600x800px
– dopuszczalne jest stosowanie: korekty tonacji, kontrastu, konwersji do czerni – bieli, kadrowania
Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.


Fotografie należy przesłać do 31 sierpnia 2020 r. na adres e-mailowy: mbp@biblioteka.augustow.pl wpisując w temacie wiadomości konkurs fotograficzny oraz podpisany Załącznik nr 1 (do pobrania na http://biblioteka.augustow.pl/konkurs-fotograficzny-ksiazka-w-nowym-swietle/ )
Każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej.


Oceny prac dokona specjalnie powołane jury. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2020 r.


Konkurs zostanie zakończony wystawą fotograficzną.


Uczestnik oświadcza, że zgłoszone fotografie nie były uprzednio zgłaszane ani nagradzane w innych konkursach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.


Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z akceptacją powyższego Regulaminu.


Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 39 22.

APK/MBP