Andrzej Kaszkiel – nowy dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Augustowie otrzymał od razu 40-procentowy dodatek motywacyjny. Tymczasem maksymalny wynosi 50 procent wynagrodzenia zasadniczego.

zdjęcie ilustracyjne

Wzbudziło to wątpliwości radnej Aleksandry Sigillewskiej.

– Zgodnie z regulaminem, dodatek motywacyjny przyznaje się na podstawie kryteriów: za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, za inicjatywę w zakresie pozyskiwania środków, sprawne zarządzanie placówką, działalność na rzecz środowiska lokalnego, wzbogacanie bazy i rozwiązywanie nietypowych problemów. Skoro pan dyrektor rozpoczął pracę z dniem 1 września, w jaki sposób zweryfikowano wyżej wymienione punkty i przyznano dodatek?

Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz tłumaczy, że taki sam dodatek pierwszego dnia pracy otrzymała również dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Henryka Rzepecka.

– 40-procentowy dodatek motywacyjny mają obecnie wszyscy dyrektorzy w Augustowie. Jest on przyznawany w odniesieniu do oceny dorobku zawodowego. Zarówno pani Rzepecka, jak i pan Kaszkiel mają wyróżniającą ocenę dotychczasowej pracy.  W momencie, kiedy pozyskujemy do pracy w szkołach tej klasy fachowców, to nie widzę żadnego powodu, aby unikać odpowiedniego wynagrodzenia.

Henryka Rzepecka przez prawie 20 lat kierowała augustowskim gimnazjum nr 2. Z kolei Andrzej Kaszkiel był dyrektorem dwóch suwalskich szkół. 

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki