Sprawa dotyczy terenu obejmującego okolice nad jeziorem Necko i rzeką Netta.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org
relacja Marty Sołtys

Twierdzą, że takie konsultacje w ogóle nie były potrzebne. Jedna z mieszkanek – Justyna Korękiewicz zwraca uwagę na słabe nagłośnienie całej procedury.

W badaniu ankietowym wzięło udział 358 osób. Według moich obliczeń jest to niespełna 2 proc. wszystkich uprawnionych. W moim przekonaniu tych konsultacji mogłoby w ogóle nie być. Nie zostało w zasadzie nic zaakceptowane poza takimi drobiazgami, jak możliwość nazwania rond, które pojawią się w parku uzdrowiskowym.

W myśl założeń nowego planu, część terenów leśnych nad rzeką Nettą i jeziorem Necko zostałaby przekształcona na turystyczno-usługowe. Oznacza to, że po wykupieniu tych działek inwestor mógłby wyciąć znajdujące się tam drzewa i wybudować nawet kilkukondygnacyjne hotele oraz uzdrowiska.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Burmistrz Mirosław Karolczuk tłumaczy, że nie mógł uwzględnić wszystkich wniosków mieszkańców, gdyż były one ze sobą sprzeczne.

Muszę słuchać wszystkich. Oprócz takich uwag, były również wnioski z drugiej strony. Ja jestem za innym rozwojem. W tych ankietach pojawiły się również głosy zgodne z tym, co ja uważam. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć jakiś kompromis. Może miasto z czegoś ustąpi, albo uda się do czegoś namówić mieszkańców? Cały czas słyszę, że Augustów pozostał za innymi ośrodkami. To jak ma być inaczej, jeśli na wszystko jest sprzeciw?

Zdaniem burmistrza, nowy plan zagospodarowania dla dzielnicy Zarzecze może zostać uchwalony dopiero w połowie przyszłego roku. Natomiast samo jego wprowadzenie nie oznacza szybkiej sprzedaży działek oraz budowy na nich hoteli.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki