Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 10 grudnia 2020 r., radny Rafał Harasim zapowiedział, że rozważa rezygnację z udziału w pracach tej komisji. Wiemy już, że po wspomnianym posiedzeniu, radny Harasim złożył swoją oficjalną rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

radny Rafał Harasim, zdjęcie: www.augustow.org

Poprosiliśmy Rafał Harasima, o krótkie uzasadnienie jego decyzji.

­- Tak zgadza się, zgodnie z zapowiedzią złożyłem rezygnację z członkostwa w komisji rewizyjnej. Komisję rewizyjną uważam za bardzo specyficzną i jedną z najważniejszych w radzie, ponieważ powinna ona badać ewentualne nieprawidłowości Pana Burmistrza oraz Urzędu Miejskiego. Uważam, że praca w w/w komisji powinna być jak najbardziej rzetelna, merytoryczna i opierająca się na dokumentach a nie słownych wypowiedziach i opiniach. Według mojej oceny praca w taki sposób była niemożliwa i w związku z tym uznałem za bezsensowne dalsze członkostwo w komisji.

Pół roku wcześniej, po obradach XXIV sesji Rady Miejskiej swoją rezygnację z funkcji przewodniczącej Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej złożyła inna radna z tzw. mniejszości w Radzie, Aleksandra Sigillewska. Swoją decyzję uzasadniła podobnie jak radny Harasim.

Dotychczas, w sześcioosobowej, jednej z najmniejszych liczebnie Komisji Rewizyjnej zasiadało 6. radnych. Czworo z większości wspierającej działania burmistrza Mirosława Karolczuka i 2. z opozycji.

|Bart.