zdjęcie archiwalne www.augustow.org

Komisja do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie, na dzisiejszym spotkaniu (25.05.) zaopiniowała projekty kilku uchwał, które znajdą się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 28. maja 2020 r. Jednym z nich był projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020.

Projekt tej uchwały zrelacjonował szczegółowo Skarbnik Miasta Sławomir Sieczkowski. W projekcie jest wiele punktów ważnych dla poszczególnych grup mieszkańców Augustowa, my podsumujemy długą relację skarbnika danymi istotnymi dla nas wszystkich.

zdjęcie archiwalne www.augustow.org

Dochody do budżetu w proponowanym wariancie zmian spadają do wysokości 153.304.734,45, czyli ok. 13,5 mln. Wydatki budżetowe zmniejszają się z kwoty 177.463.585,45 do kwoty 170.663.916,45. W związku z tym dla, zbilansowania budżetu zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.739.294,00 na pokrycie deficytu i kwoty rat zaciągniętych kredytów.

Na szkoły i przedszkola proponuje się przeznaczenie o1,2 mln mniej, niż obecnie. Z czego wypływa tak propozycja zmian w projekcie proponowanym przez burmistrza? Skarbnik Sławomir Sieczkowski wyjaśniał >>>

Uzasadnieniem większości zmian w budżecie jest obecna, bardzo trudna sytuacja związana ze stanem epidemicznym, której negatywne skutki odczuwa cały świat. Jedna ze zmian wymienionych dzisiaj chyba nie do końca jest z tym związana. Oświetlenie dróg i ulic ma pochłonąć dodatkowe 400 tys. zł. Z czego to wynika? Mówi Skarbnik Miasta Sławomir Sieczkowski >>>

Jakie będzie rozstrzygnięcie tego „właściwego organu zamówień publicznych” nie wiemy. Kiedy to nastąpi również nie wiemy. Jak na razie wiadomo, że projekt którego realizacja miała być rozpoczęta jeszcze przed sytuacją z koronawirusem i przynosić nam wszystkim realne oszczędności w wydatkach za energię elektryczną, generuje bardzo duże koszty dodatkowe.

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Augustowie już 28. maja o godz. 9:00. Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

|Bart.