NO TO ZACZĘŁO SIĘ!

Autor / 5 miesięcy temu / Czytelnicy piszą / Komentarze

1 października rozpoczęliśmy realizację nowego międzynarodowego projektu w ramach programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Młodzieży pt. „Common European Learning”, czyli „Wspólne europejskie uczenie się”.

Przypomnijmy, że na realizację projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 198,700,00zł. W ramach projektu odbędą się 2 międzynarodowe spotkania młodzieży z Polski i Włoch. Łącznie w projekcie weźmie udział aż 40 uczniów naszej szkoły i 4 nauczycieli – opiekunów młodzieży podczas wyjazdów do Włoch w kwietniu i maju 2021.

Autorką całego „zamieszania” jest pani Joanna Ostapowicz, która od kilku lat zajmuje się pisaniem wniosków o pozyskanie funduszy na realizację projektów wymiany młodzieży. Jak sama twierdzi

 – „Realizacja projektów międzynarodowych jest niezwykle ważna w procesie kształcenia młodzieży, a w szczególności w procesie uczenia się języków obcych”.

Podczas realizacji projektu ” Wspólne europejskie uczenie się” – „Common European Learning” młodzież biorąca udział w inicjatywie nabędzie wiele kompetencji, m.in. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się.

„Na te ostatnie kładzie się ostatnio niezwykle duży nacisk w podstawach programowych z każdego przedmiotu”

– podkreśla Pani Dyrektor – Anna Sus-Cilulko.

Faktem jest, że dzisiejsza młodzież jest ‚bombardowana’ ilością informacji napływających z sieci oraz zachęcana do wykorzystywania „miliona” narzędzi w procesie kształcenia. Nasz projekt pomoże młodzieży w wyborze odpowiednich aplikacji i programów, które będą mogli wykorzystać podczas nauki w szkole i na studiach, a nawet w całym swoim późniejszym życiu. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących ich do mobilności w kwietniu i maju.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju jesteśmy zmuszeni do zmodyfikowania zaplanowanych wcześniej działań, ale nie oznacza to, że stracą one na wartości. Już niebawem rozpoczniemy naukę języka włoskiego. O dalszych zajęciach opowiemy Wam innym razem. Tymczasem poznajcie nas! Niestety na zdjęciach brakuje kilku osób 🙁

|Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *