Ferie zimowe praktycznie dobiegły końca. Zimowe pozostały niestety tylko w nazwie. Sanki, narty i łyżwy muszą poczekać na prawdziwą zimę 🙁

Brak śniegu i lodowisk nie oznaczał, że w tym okresie dzieci i młodzież szkolna w Augustowie musieli się nudzić. Augustowskie samorządy przygotowały w podległych im jednostkach szereg, urozmaiconych w swojej formie zajęć. Mogli z nich skorzystać wszyscy chętni. Były to m.in. zajęcia plastyczne, sportowe, rekreacyjne, kulinarne, edukacyjne, literackie i wycieczki. Wybór był naprawdę duży.

W Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie, bogaty program zajęć feryjnych zakończył się w piątek (31.01.) balem karnawałowym. Kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci bawiła się świetnie przez półtorej godziny, pod przewodnictwem i nadzorem dwóch pań animatorek. Pod tekstem zamieszczamy fotorelacje z tego wydarzenia.

| Bart.