Kształcenie w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie to ponad 50 lat doświadczenia w nauce zawodów. Szkoła nieustannie udoskonala warunki upływające na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczycieli. Systematycznie rozbudowywanie zaplecza technicznego pracowni, szkolenia Rady Pedagogicznej oraz otwartość na nawiązywanie współpracy z zakładami pracy pozytywnie wpływają na naukę i atmosferę w placówce.

Plasujemy się wśród najlepszych techników województwa podlaskiego pod względem wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyników egzaminów zawodowych.

Nasze technikum usytuowało się na 7. pozycji w województwie podlaskim uzyskując tym samym „SREBRNĄ TARCZĘ”.

Współpraca z patronami kierunków oraz kontakty z pracodawcami umożliwiają zdobycie cennego doświadczenia i zwiększenia atrakcyjności w zatrudnieniu do obranej ścieżki zawodowej.

Uczniowie biorą udział wciekawych projektach edukacyjnych zapewniających wysokie stypendia, organizowane są wycieczki branżowe, eventy oraz interesujące dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności.

Wykwalifikowana kadra, bogate zaplecze techniczne oraz miła atmosfera sprawia, że nauka w naszej szkole należy do niezwykle przyjemnych.

Pozdrawiam i serdecznie zapraszam.

Grzegorz Augusewicz

Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie