Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 1 października 2010 r. /czwartek/ o godz. 08.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Komisji.

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie

/Jolanta Oneta Roszkowska/