Od 24.08. w Augustowie trwają spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po poniedziałkowym spacerze badawczym udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego i przedstawicieli Urzędu Miejskiego, we wtorek 25. sierpnia br., na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie odbył się debata publiczna. Debatę zorganizowano w ramach I etapu konsultacji społecznych sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”.

Uczestniczyło w niej ogółem ok. 40. Osób. Po debacie można stwierdzić, że zdecydowana większość wypowiadających się osób jest przeciwna przedstawionemu wariantowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Usłyszeliśmy również glosy udzielających swojego poparcia rozwiązaniom proponowanym przez augustowski Ratusz, ale było ich znacznie mniej.

Plany UM, co do zagospodarowania kluczowych terenów omówił Kierownik Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM w Augustowie Marek Sadowski (do odsłuchania niżej).

Najwięcej przeciwników mają pomysły na zagospodarowanie terenów przy plaży POSTIW, nad jeziorem Necko i terenów położonych po obu stronach rzeki Netta. Głównie chodzi tutaj o plany zabudowy usługowej i turystycznej oaz planowanej budowy przystani żeglugowej na działkach bezpośrednio przy moście na Nettcie. W przypadku wybudowania obiektu noclegowo turystycznego prze prywatnego inwestora na terenie przy POSTIW-ie, może on nie być już ogólnodostępnym dla mieszkańców miasta.  Mieszkańcy okazali się zgodni, co do potrzeby budowy kładki nad Nettą, która ułatwiłaby przemieszczanie się z dzielny Borki w kierunku miejskiego Amfiteatru i dalej nad brzegiem jeziora Necko. Różnice w opiniach są tylko, co do wyboru miejsca jej budowy i szczegółów konstrukcyjnych. To duży skrót tego, o czym mówiono wczoraj podczas debaty w „Czwórce”. Więcej w nagraniach pod tym tekstem.

Dziś, 26.08. o godz. 16:00 w tym samym miejscu co wczoraj odbędzie się warsztat konsultacyjny z wykorzystaniem map, z udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego i przedstawicieli Urzędu Miejskiego.

Wstępne wystąpienie Burmistrza:
W Stefie uzdrowiskowej A zabrania się, Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM w Augustowie Marek Sadowski:
To są wstępne założenia planu – Burmistrz Mirosław Karolczuk:
Przy ul. Hotelowej pod usługi turystyczne i lecznictwo uzdrowiskowego (2,28ha):
Kolejnym kluczowym terenem jest teren przy ulicy Hotelowej, po drugiej jej stronie od wspomnianego wyżej – pod usługi leczniczo uzdrowiskowe (2,15ha):
Teren przy ulicy Konopnickiej naprzeciwko „Procardii” – lecznictwo uzdrowiskowe (1,83ha):
Teren przy plaży POSTIW (1,25ha) usług lecznictwa uzdrowiskowego i usługi turystyczne:
Teren naprzeciwko Pałacu Na Wodzie (07ha).
Jeszcze dwa inne tereny, o których Kierownik wspomniał na koniec. Zabudowa wielorodzinna i usługowa przy Al. Kard. Wyszyńskiego i POM-ie:

Głosy w debacie:

Dariusz Ostapowicz – pierwotny projekt kładki jest najwłaściwszy:

Tadeusz Jaworski – tymi konsultacjami jestem nieco rozczarowany:

Leszek Cieślik – Plan obecnie zaproponowany, od planu z 2002 roku niewiele się różni. (…) Mam wątpliwości co do strefy uzdrowiskowej przy ulicy Konopnickiej.  Jestem przeciwny rozszerzeniu usług turystycznych między Hotelem Karmel a Pałacem Na Wodzie. Tą część zieleni należy utrzymać inwestując w zrobienie tam parku z prawdziwego zdarzenia. Zabetonowanie jest bez sensu.

Marcin Kleczkowski – mamy złe przykłady, chociażby Błonie augustowskie które są betonowane. Wypełniane rondami, parkingami, płytami betonowymi, a przecież to miasto w sposób naturalny łączy się z przyrodą zieloną. Niestety, w ostatnich latach jest wyraźna tendencja do betonowania wszystkiego.

Aleksandra Sigillewska – poprosiła o podanie definicji pojęć używanych w planie zagospodarowania.

Justyna Korękiewicz – Co się zmieniło od 23. marca br. Jako mieszkańcy dzielnicy Zarzecze skierowaliśmy wówczas do Burmistrza Miasta pismo z zapytaniem, co jest planowane na działce o numerze ewidencyjnym 1/16 – działka położona między Hotelem Karmel a Pałacem na Wodzie? Odczytała skierowane pytania i otrzymane odpowiedź Burmistrza w tej sprawie, z której wynikało, że działka ta nadal ma zostać lasem komunalnym.

Ryszard Iwaszkiewicz – Odnosił się do wypowiedzi pani Justyny Korękiewicz.

Na pytania zadane w powyższych wypowiedziach odpowiedział Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.

|Bart.