IXIV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek (28.10) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115. Obrady zdominowała dyskusja o przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica.

Jednak tuż przed rozpoczęciem obrad sejmik pożegnał trzech radnych, którzy decyzją wyborców odchodzą do parlamentu. To Aleksandra Szczudło, Stefan Krajewski i Marek Komorowski. Za dotychczasową pracę podziękowania posłom elektom przekazali radni i zarząd województwa.
W ostatnich wyborach Aleksandra Szczudło i Stefan Krajewski zdobyli mandaty posłów na Sejmu RP. Natomiast Marek Komorowski uzyskał mandat senatora.

Obrady XIV sesji województwa podlaskiego zdominował planowany przebieg trasy kolejowej Rail Baltica.
Pierwsze warianty przebiegu tej trasy spotkały się z poważnymi zastrzeżeniami mieszkańców niektórych terenów przez które trasa ma przebiegać – chodzi tu głównie o gminy Dobrzyniewo Duże i Wasilków i gminy  w północnej części województwa – Szypliszki i Puńsk.
Teraz  PKP PLK opracowuje nowe warianty przebiegu trasy. Jak informował radnych z-ca dyrektora Centrum Rozwoju Inwestycji PKP PLK Marek Kubera, dla tzw. północnej obwodnicy Białegostoku zostały przedstawione cztery nowe warianty przebiegu trasy. W tej chwili inwestor jest po spotkaniach z przedstawicielami instytucji, których opinia jest niezbędna do dalszego procedowania nowych wariantów m.in. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi czy Wodami Polskimi. – Dopiero po otrzymaniu pozytywnych opinii  poddamy je konsultacjom społecznym – mówił Marek Kubera
Przedstawione przez PKP PLK propozycje przebiegu Rail Baltica okazały się też nie do zaakceptowania dla mieszkańców gmin Szypliszki i Puńsk. Tam również przygotowano projekt trzech nowych wariantów. Harmonogram konsultacji społecznych również ma zostać przedstawiony po uzyskaniu niezbędnych opinii.  
Pytania radnych dotyczyły m.in. harmonogramu konsultacji społecznych. Radni pytali też o budowę terminali przeładunkowych na trasie kolejowej – jak informował Marek Kubera, tego rodzaju inwestycje nie leżą w gestii Polskich Linii Kolejowych. Były też wątpliwości co do celowości tej inwestycji w naszym regionie. Cezary Cieślukowski podkreślał, że nie jest do końca przekonany czy ewentualne straty jakie poniosą mieszkańcy terenów przez które trasa ma przebiegać nie będą zbyt dotkliwe. Chodzi tu o spadek wartości nieruchomości, utrudnienia komunikacyjne, rozdzielenie np. pół uprawnych.
Natomiast marszałek Artur Kosicki podkreślał, że budowa Rail Baltiki jest jedną z kluczowych inwestycji i jej przebieg pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Jednocześnie zauważył, że musi być przeprowadzona jak najmniejszym kosztem mieszkańców. Zaznaczył, że być może zaproszenie do rozmów zarządu województwa pozwoliłoby uniknąć wielu słusznych emocji ze strony mieszkańców regionu. – Jesteśmy tutaj gospodarzami i jesteśmy gotowi do współpracy z PKP PLK. –mówił.

Podczas obrad podjęto też uchwały dotyczące m.in zmian w budżecie województwa, współpracy z organizacjami pozarządowymi, dofinansowania utworzenia przyszkolnych pasiek i darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa  z przeznaczeniem na potrzeby Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży. 

ak

wrotapodlasia.pl