W sobotę 29 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące służbę strażaków za rok 2019 z Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec. Na zebranie przybyli przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i miejskiego, funkcjonariusze służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z jednostką.

Zarząd OSP przedstawił działania, które udało się zrealizować w roku ubiegłym jak i również cele i zamierzenia na rok 2020. Całość zebrania uświetnił występ Strażackiej Orkiestry Dętej działającej w ramach Augustowskich Placówek Kultury.

Ubiegły rok obfitował w dużą ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych – 62, oraz zabezpieczeń imprez organizowanych na terenie Augustowa. Mimo to strażacy byli w stanie zorganizować akcje edukacyjne i szkoleniowe. Pozytywnie oceniono spotkania „Mały strażak” i „Mały ratownik” organizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych a także pokazy ratownicze które strażacy zorganizowali w roku ubiegłym.

Podczas głosowania zostało udzielone Zarządowi absolutorium. Zebranie było również okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom awansów, odznaczeń oraz okolicznościowych dyplomów, a także przyjęcia w szeregi jednostki nowych strażaków ochotników, których ślubowanie odebrał prezes jednostki. Ważnym akcentem było również uroczyste ślubowanie dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy jednostce.

Na zebraniu starosta augustowski Pan Jarosław Szlaszyński w dowód uznania za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej mieszkańców powiatu Augustowskiego wręczył przedstawicielom Oddziału Zarządu Miejsko Gminnego -Zbysławowi Kurczyńskiemu, Ryszardowi Chmielewskiemu oraz Andrzejowi Bartoszewiczowi Medal Zarządu Powiatu.

Przed strażakami ochotnikami stoją kolejne wyzwania, które zamierzają systematycznie realizować w roku 2020. Kolejne szkolenia, ćwiczenia, akcje edukacyjne, praca z dziećmi i młodzieżą oraz współdziałanie ze służbami mundurowymi. Wspieranie i rozwijanie Orkiestry Dętej wspólnie z Augustowskimi Placówkami Kultury.

(i)