Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju z Komisją Uzdrowiskową Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie przykładów zagospodarowania parków uzdrowiskowych w miastach uzdrowiskowych w Polsce.
  4. Omówienie konsultacji społecznych dotyczących sporządzonego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych częściowo w rejonie rzeki Netty i jeziora Necko oraz częściowo w rejonie Al. Kard. Wyszyńskiego, ulicy Sportowej, Tytoniowej, Zdrojowej, Hotelowej, M. Konopnickiej, Letniskowej, Zacisze, Nadrzecznej, Mostowej, Szpitalnej, Zarzecze, Partyzantów, zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego- Strefa „A” – jezioro Necko”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Lipowiec I”.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Augustów do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” oraz upoważnienia Burmistrza Augustowa do zawarcia porozumienia.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

urzad.augustow.pl