13. maja minie rok od kiedy w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie wykonano remont piętra i łącznika budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17. 

Podczas uroczystego przekazania wyremontowanej części SP ZZOD, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński powiedział – W planie są kolejne prace modernizacyjne, ponieważ Pani Dyrektor podpisała już umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach którego zostanie wyremontowane piętro w drugim skrzydle budynku. Jak widzimy na zdjęciach, realizacja kolejnego projektu jest już bardzo zaawansowana.

Prace realizowane są w ramach projektu „Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo – opiekuńczy SP ZZOD w Augustowie”, w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostanie wyremontowane piętro wraz z wymianą stolarki okiennej w drugim skrzydle budynku oraz zakupiona i zamontowana będzie winda. Budżet projektu wynosi prawie 2,5 mln zł, z czego  2,1 mln zł  stanowi dofinansowanie ze środków UE, a ok. 375 tys. zł zostanie sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego, jako wkład własny.

Równolegle z remontem budynku trwa zagospodarowane otoczenie Hospicjum – powstają tereny zieleni, ciągi komunikacyjne, alejki do spacerowania z pacjentami na wózkach inwalidzkich, zostanie zamontowany sprzęt do ćwiczeń dla pacjentów na świeżym powietrzu, a także wybudowane ogrodzenie i oświetlenie całej posesji. Jest to kontynuacja prac realizowanych w ramach projektu rozpoczętego w roku ubiegłym tj. „Wzajemna współpraca na rzecz wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej na pograniczu litewsko-polskim”.Partnerem SP ZZOD w Augustowie jest litewski Training center „Dainava” z Drusskiennik. Budżet SP ZZOD wynosi 2,2 mln zł, z czego 1,9 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska, a wkład własny w wysokości 335 tys. zł zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Przypomnijmy, że dzięki dotychczasowym pracom modernizacyjnym augustowski SP ZZOD należy do największych placówek opiekuńczych tego typu w naszym regionie.

|Bart. / www.augustow.org