Baza Sportów Wodnych w Augustowie. fot: www.augustow.org

Radny miejski Adam Sieńko złożył 20.02.2020 r. do Rady Miejskiej w Augustowie wniosek o wyłączenie ze składu komisji problemowej dotyczącej budowy bazy sportów wodnych radnego Tomasza Dobkowskiego. Podczas posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 3. marca zapytał, czy otrzyma odpowiedź na swój wniosek. Okazało się, że odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta. Konkretna odpowiedź padła po kilkudziesięciu minutowej dyskusji. Przewodnicząca RM Alicja Dobrowolska wyjaśniła, że nie ona powinna być adresatem wniosku tylko Komisja Rewizyjna. Radny to przyjął i złożył wniosek ponownie, tym razem do wspomnianej Komisji.

Po blisko 2. miesiącach Radny ponownie zapytał, czy jego wniosek jest rozpatrywany, a jeżeli nie, to czy Komisja w ogóle nim się zajmie. Takie pytanie padło na XXII Sesji RM w dniu 28.04.2020 r.

Tym razem również nie obyło się bez dłuższej dyskusji na ten temat. Swoją opinię w tej sprawie wyraziła też Radca Prawny UM w Augustowie, pani Beaty Kornelius.

Dlaczego jest taka zwłoka z rozpatrzeniem wniosku radnego Sieńko, poinformowała przewodząca zespołu zajmującego się tą sprawą, radna Jolanta Oneta Roszkowska

Nie byliśmy w stanie przewidzieć że nastąpi epidemia, która naprawdę przyblokuje nie tylko nasze prace ale i prace Urzędu Miasta. (…) Myślę, że w najbliższym czasie spotkamy się i spróbujemy coś konkretnego ustalić.

Odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi stwierdzających, że wniosek o odsunięcie pana radnego Dobkowskiego od prac w tej komisji nie ma podstaw prawnych, oraz, że prace komisji ulegają opóźnieniu za sprawą samego zainteresowanego, radny Adam Sieńko powiedział

Prawdą jest że złożyłem wniosek do Komisji Rewizyjnej o odsunięcie pana radnego Dobkowskieg od prac w tej komisji z racji konfliktu interesów. (…) Powołałem się na §34 Statutu Miasta Augustowa, który wyraźnie mówi że: Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. Postawiłem wniosek do Komisji Rewizyjnej, który Szanowna Komisja powinna rozpatrzyć i się ustosunkować. (…) Dalej podtrzymuję mój wniosek, że jest niestosowne aby osoba, która brała udział w procesie decyzyjnym odnośnie wyboru koncesji, realizacji budowy Bazy, nie powinna brać udziału w pracach zespołu.

Nagranie z obrad XXII Sesji RM dostępne jest na stronie Urzędu Miejskiego. Niżej zamieszczamy fragment wypowiedzi radnej Jolanty Onety Roszkowskiej i radnego Adam Sieńko.

Kiedy zapadną dalsze decyzje co do tego trudnego wniosku, nie wiemy. Z pewnością do tematu będziemy jeszcze wracać.

|Bart / augustow.org