W Podlaskiem nieco mniej cudzoziemców jest obecnie zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych niż na początku roku. Obecnie jest ich prawie 13 tysiące. W całej Polsce legalnie pracujących obcokrajowców jest ponad 622 tysiące. Najliczniejsze narodowości, które podjęły legalną pracę w naszym kraju to obywatele Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

Od lutego do kwietnia zmniejszyła się liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych o blisko 48 tysięcy w skali całego państwa, a w województwie podlaskim jedynie o 624 osoby. Wśród pracowników z zagranicznym paszportem najwięcej jest Ukraińców, którzy stanowią ponad 72 procent wszystkich ubezpieczonych obcokrajowców. Druga pod względem liczebności grupa opłacających składki w ZUS napływowych pracowników to Białorusini. Jest ich blisko 42 tysiące.

– Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce jest jeszcze większa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są, więc ujęci w nich zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Cudzoziemcy w województwie podlaskim

W województwie podlaskim ZUS ubezpiecza 12,7 tys. obcokrajowców. W większości są to obywatele Białorusi, Ukrainy, i Rosji.

Najwięcej osób bo aż 5,9 tys. przyjechała do nas z Białorusi. Druga najliczniejsza grupa ubezpieczonych to obywatele Ukrainy w ilości 4,7 tys. a następna to Rosjanie. Jest ich znacznie mniej bo zaledwie 295 osób.7 proc Rosjan, 5 proc. Białorusinów i tylko1 proc. Ukraińców to osoby, które zdecydowały się na prowadzenie własnej działalności w naszym kraju. Pozostali to pracownicy i zleceniobiorcy – dodaje Katarzyna Krupicka.

Co ciekawe w naszym regionie pracują też osoby z obywatelstwem meksykańskim, japońskim czy libańskim – dodaje rzeczniczka.

Katarzyna Krupicka

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego