Ponad 411,6 mln zł dla województwa podlaskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym ok. 182 mln zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

Pełna lista zadań sfinansowanych z części konkursowej dla województwa podlaskiego

Modernizacja budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach (powiat sejneński), budowa wielofunkcyjnego obiektu targowo-wystawienniczego na terenie gminy Sokoły (powiat wysokomazowiecki). To tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do województwa podlaskiego trafi z budżetu państwa ponad 411,6 mln zł. A to nie koniec, bo przed nami drugi nabór w części konkursowej.

O tym, ile środków trafi do województwa podlaskiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek (08.12) premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu. To kolejne pieniądze dla naszego regionu. Latem, dzięki środkom przekazanym w ramach pierwszego etapu programu przekazano środki wszystkim gminom i powiatom.

Lista inwestycji, które zostały dofinansowane w sierpniu 2020 r.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski na konferencji prasowej podkreślał, iż środki przekazane w ramach Funduszu będą służyły ożywieniu życia społeczno-gospodarczego.

Jest to swojego rodzaju tarcza, która ma na celu ochronę samorządów, aby ich działalność inwestycyjna nie wyhamowała. Z pomocy również skorzystają lokalni przedsiębiorcy, którzy licznie współpracują z samorządami

– powiedział wojewoda podlaski.

Na co przeznaczymy przyznane właśnie środki?

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 182 mln zł pozwoli nam zrealizować kolejne ważne lokalne inwestycje. Dzięki przyznanym właśnie środkom będziemy mogli zrealizować m.in.:

  • przebudowę czterech kondygnacji w Zespole Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu – Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,
  • budowę przedszkola wraz z blokiem świetlicowo-żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Sztabinie,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części wsi Tołcze i Trypucie,
  • rewitalizację centrum Grajewa,
  • przebudowę drogi gminnej 104927B Słoja-Szudziałowo.

4,35 mld na inwestycje lokalne w gminach, powiatach i województwach

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in.  budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Bardzo się cieszę, że mamy za sobą kolejny etap wsparcia samorządów. Jestem przekonany, że przekazane środki będą służyły i wzmocnią jednostki samorządu terytorialnego naszego województwa w tym trudnym czasie

– podsumował Bohdan Paszkowski.

|Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku