Drodzy Mieszkańcy Augustowa!

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, realizowana jest obecnie na terenie miasta Augustów diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych.

Celem diagnozy jest ustalenie skali zagrożeń i problemów społecznych takich jak: alkohol, narkotyki, dopalacze, przemoc, nikotyna, uzależnienie od komputera, zachowania ryzykowne wśród młodzieży.

Jednym z działań służących określeniu powyższych zagadnień będzie m.in.: przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców miasta Augustowa przez firmę: Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, która jest realizatorem diagnozy. Podczas ankiety ulicznej mieszkańcy otrzymają do wypełnienia ankietę, która będzie anonimowa. Ankieter pojawi się w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców. Wyniki badania posłużą lepszemu poznaniu występujących na terenie miasta problemów społecznych, a w dalszej kolejności zaprojektowaniu właściwych działań profilaktycznych.

Dodatkowo ankiety w formie papierowej wypełnić można będzie również w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35 (Biuro Obsługi Klienta – parter) a także elektronicznie pod poniższym linkiem:

https://www.interankiety.pl/a/Augustow-dorosli

Możliwość wypełniania i składania ankiet w formie papierowej oraz elektronicznej dostępna będzie w terminie: 22.10.2021 r. – 31.10.2021 r.

Dodatkowych informacji w Urzędzie Miejskim udziela:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Anna Sołtys

tel.: 87 643 80 57

|Urząd Miejski w Augustowie