Od dziś do końca lipca można zgłaszać chęć przynależności do Zespołu Konsultacyjnego na rzecz Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Zapraszamy do zgłaszania się do zespołu roboczego dotyczącego Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, który będzie pełnił funkcję inicjatywno-doradczą.

Zespół konsultacyjny złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych oddelegowanych przez Podlaską Radę Działalności Pożytku Publicznego, jak również przedstawiciela Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi od kilku lat wspiera i uzupełnia proces opracowywania projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi. Zespół będzie miał charakter roboczy, doradczy, inicjatywny, oparty o specjalistyczną wiedzę jego członków oraz wieloletnie doświadczenie w tworzeniu przestrzeni do współpracy międzysektorowej.

Zgłoszenia można wysyłać od 17 lipca do 31 lipca 2020 r., drogą elektroniczną na adres: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl (w tytule maila: „Zgłoszenie do zespołu konsultacyjnego”). W treści należy podać imię i nazwisko, komórkę organizacyjną, stowarzyszenie, fundację, telefon i adres e-mail.

pfron.org.pl