W czwartek 24 września 2020 r. o godz. 12.00 odbędą się obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Wiemy, że będzie to kolejna sesja RM w trakcie której radni będą komunikowali się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

zdjęcie ilustracyjne

Organizowanie sesji RM w trybie zdalnym od dłuższego czasu budzi sporo kontrowersji wśród samych radnych. Także wśród mieszkańców Augustowa opinie na ten temat są podzielone. Od czasu wprowadzenia obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, augustowscy radni spotkali się raz na sesji w trybie stacjonarnym. W takiej formie odbyło się również kilka posiedzeń Komisji RM.

Przewodnicząca Rady miejskiej Alicja Dobrowolska swoją decyzję o organizowaniu sesji w trybie zdalnym uzasadnia troską o zdrowie radnych i gości na sesjach. Powrót do sesji stacjonarnych może nastąpić po przeprowadzce urzędu do nowej siedziby przy ulicy Młyńskiej. Terminy przeprowadzki ulegały zmianie już dwukrotnie. Kiedy to nastąpi, tego nikt dokładnie nie może powiedzieć. Zdaniem Burmistrza na początku przyszłego roku.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w jednej z wypowiedzi powiedziała, że radnym bardzo dobrze obraduje się w trybie zdalnym i nie widzi różnicy w obradach zdalnych i stacjonarnych.  

Jutro XXVI sesji Rady Miejskiej. Materiały na sesje rozpatrywane i opiniowane są na posiedzeniach Komisji RM. Kilka Komisji RM pochyliło się nad tymi materiałami. Ostatnie posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie odbyło się 28 lipca 2020, czyli prawie 2 m-ce temu. W tym czasie rozpoczął się nowy rok szkolny. Tematów do omówienia na pewno było dużo. Trwa remont basenu miejskiego. Jego przebiegiem, terminem zakończenia itd. zainteresowanych jest wielu mieszkańców Augustowa. Działają nowo powołane Zespoły Szkolno-przedszkole. Komisja Społeczno-Oświatowa była zawsze jedną z najbardziej zapracowanych w Radzie. Dlaczego zatem nie spotyka się także przed najbliższą sesją? Czy w trybie zdalnym, czy w trybie stacjonarnym, można przypuszczać, że miałaby dużo spraw do omówienia. Wiadomo nam, że 20.09.2020r., radna zasiadająca w tej komisji wysłała wniosek do wiceprzewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej Mirosława Zawadzkiego o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej. Radna Aleksandra Sigillewska wnioskowała, aby Komisja przed sesją przedyskutowała wiele ważnych dla mieszkańców tematów, m.in: 1. Stan prac remontowych na pływalni miejskiej i termin otwarcia obiektu dla mieszkańców. 2. Procedury bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach w związku z zagrożeniem Covid 19, 3. Analizę sytuacji związanej z rzekomym problemem przemocy w Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie. Prosiła też o zaproszenie na posiedzenie Komisji kierowników odpowiednich wydziałów.

Dziś, do godziny 14.00 nie znaleźliśmy na stronie Urzędu Miejskiego informacji aby takie posiedzenie zostało zwołane. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie usłyszymy prawdopodobnie na jutrzejszej sesji RM.

|Bart.