po raz kolejny w wolnej Polsce wybierzemy Prezydenta Rzeczypospolitej. To nasz przywilej jako obywateli suwerennego państwa, w ten sposób wspólnie zdecydujemy w jakim kierunku będzie rozwijać się nasza Ojczyzna przez kolejne lata. Głosowanie 28 czerwca jest ważne dla Polski, więc także dla nas, mieszkańców województwa podlaskiego.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w wyborach. Jesteśmy ambitnym regionem, który potrzebuje warunków do szybkiego rozwoju. Naszą praca i determinacja każdego dnia budujemy przyszłość naszą i naszych dzieci. Ale potrzebujemy też wsparcia władz państwowych, które rozumieją, że Polska jest jedna, a wszystkie regiony są tak samo ważne i solidarnie wspierają także te mniej zamożne. Niech nasz głos będzie donośny i zdecydowany.

Prezydent jest w Polsce gwarantem suwerenności i strażnikiem wartości. Wybierając głowę państwa, opowiadamy się za tym w co wierzymy i jakich zasad chcemy się trzymać. W momencie głosowania w szczególny sposób bierzemy odpowiedzialność za nasze rodziny. Ojczyznę, ład społeczny i naszą przyszłość. Brak udziału w wyborach to też decyzja – oddanie prawa innym do decydowania o naszym wspólnym domu. Brońmy tego, co jest dla nas ważne. Wybierzmy osobę, która będzie nas godnie, uczciwie reprezentować i służyć wszystkim Polakom.

Każdy z nas zagłosuje zgodnie z własnymi poglądami i własnym sumieniem. Nasz region słynie wszakże ze swojej wielokulturowości, mnogości opinii i poglądów. Od wieków, pod biało-czerwonq flagą żyją tu zgodnie przedstawiciele różnych narodów i kultur. Polska to nasza wspólna sprawa. Spór polityczny rozgrzewa emocje. To typowe dla demokracji. Nie pozwólmy jednak, by podziały, które towarzyszą wyborom poróżniły nas trwale. Szanujmy tych, którzy myślą inaczej. Nasza Ojczyzna potrzebuje zgody, zrozumienia i dobrej współpracy między instytucjami państwa, samorządami i obywatelami. To nasz wielki zbiorowy obowiązek, który kiedyś przekażemy przyszłym pokoleniom.

Z wyrazami szacunku

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego