Do Sejmu RP trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że wprowadza on szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Projekt powstał we współpracy tego resortu z Ministerstwem Cyfryzacji, jako element tzw. pakietu deregulacyjnego.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Autorzy projektu zwracają uwagę, że nowe regulacje przyniosą m.in. kolejne uproszczenia w procedurze rejestracji pojazdów. Będzie to np. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika, ale przepis ten miałby wejść w życie dopiero po upływie 24 miesięcy od publikacji.

  • Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta – informuje rzecznik prasowy MI Szymon Huptyś.
  • Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecznością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji.

Resort infrastruktury informuje, że w myśl nowych przepisów kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski.

– Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Zmiana ta stanowi kolejne ułatwienie dla obywateli. Już teraz, dzięki działaniom obecnego rządu, kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. Informację o zwolnieniu z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy minister cyfryzacji ogłosi z trzymiesięcznym wyprzedzeniem w komunikacie opublikowanym m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej – zapowiada Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. 

Jeżeli w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostaną już wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba będzie wymieniać tego dowodu.

Uproszczenia w procedurze rejestracji

Autorzy projektu zwracają uwagę, że nowe regulacje przyniosą też kolejne uproszczenia w procedurze rejestracji pojazdów. Będzie to zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.

– Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu – wyjaśnia Szymon Huptyś.

Sprawdź też Problemy z rejestracją pojazdów. Minister wini powiaty, powiaty odbijają piłeczkę.

W projekcie znalazł się też zapis umożliwiający zachowanie – na wniosek właściciela pojazdu – dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Zaplanowano wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. 

Salon załatwi formalności

– Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną – zwraca uwagę rzecznik prasowy MI. 

portalsamorzadowy.pl