zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

W środę (15.04) odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Strumiłły, wybitnego artysty, Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego. Profesor zmarł w czwartek (09.04) nad ranem w suwalskim szpitalu w wieku 93 lat.

Msza pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12:00 w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach. Po nabożeństwie nastąpi wyprowadzenie na cmentarz parafialny w Magdalenowie.

Wszyscy, którzy mają taką potrzebę, mogą przesłać kondolencje na adres: bpm@um.suwalki.pl. Powstanie z nich księga.

***

Profesor Andrzej Strumiłło urodził się w 1928 r. w Wilnie. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pełnił też funkcję asystenta tych uczelni w latach 1949-1953, profesora ASP w Krakowie (1977-1980), wykładowcy filii ATK w Suwałkach (1987-1988). W latach 1982-84 kierował Graphic Presentation Unit Sekretariatu Generalnego ONZ w Nowym Jorku. Na początku lat 80. XX w. osiadł na Suwalszczyźnie, w Maćkowej Rudzie nad Czarną Hańczą.

Andrzej Strumiłło uprawiał wiele dyscyplin sztuki, a jego dorobek obejmuje setki wydawnictw oraz wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Efektem jego działań twórczych jest wiele tomów poezji oraz liczne książki o przyrodzie i kulturze. Jako podsumowanie podróży artystycznych stworzył cykle rysunkowe i fotograficzne.

Zgromadził kolekcje sztuki i przedmiotów kultury materialnej Dalekiego i Środkowego Wschodu dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Wraz z Czesławem Miłoszem i Tomasem Venclovą był również pomysłodawcą „Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego” – zbioru esejów dwudziestu autorów z Polski, Litwy i Białorusi, odwołujących się do tradycji i dziedzictwa Księstwa Litewskiego wydanej w 2009 r.

Otrzymał szereg nagród: m.in. Ministra Kultury i Sztuki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Miasta Warszawy, Marszałka Województwa Podlaskiego za twórczość artystyczną. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2008 r. w Suwałkach powstała galeria Andrzeja Strumiłły, prezentująca prace artysty z zakresu malarstwa, rzeźby, fotografii i rysunku oraz część jego kolekcji azjatyckiej.

W 2009 r. profesorowi Strumille przyznano tytuł Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego, a Sejmik Województwa Podlaskiego ogłosił rok 2017 rokiem artysty. W ten sposób uczczono jego 90. urodziny.

Anna Augustynowicz/Małgorzata Sawicka