zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie”, w terminie do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29 (decyduje data wpływu).

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie / Rozmiar pliku: 479 KB

|Starostwo Powiatowe w Augustowie