Minionej doby podlascy policjanci interweniowali 20 razy w związku z naruszeniem zasad przemieszczania się. Skutkowało to nałożeniem 6. mandatów i udzieleniem 10. pouczeń. W 2. przypadkach prowadzone są czynności wyjaśniające. 2 zgłoszeń nie potwierdzono.

Nieco mniej, bo 16 razy interweniowano w związku z gromadzeniem się osób (1 mandat, 5 pouczeń, 10 zgłoszeń nie potwierdzono).
Liczba kontroli osób przebywających w kwarantannie to 3 215. Policjanci stwierdzili 5 przypadków jej nieprzestrzegania (4 – powiat białostocki i 1 – powiat grajewski). W tych sprawach mundurowi prowadzą czynności wyjaśniające.

Minionej doby na Podlasiu miało miejsce 1 zdarzenie drogowe, w którym 2 osoby zostały ranne (w (powiecie sokolskim).

|Policja.Podlaska