Zaproponowany przez władze Augustowa nowy wariant przebiegu planowanej południowo-wschodniej obwodnicy miasta na dk 16 będzie wzięty pod uwagę w pracach przygotowawczych do tej inwestycji – poinformowano w środę (19.02) na konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

Południowo-wschodnia obwodnica Augustowa jest wśród pięciu obwodnic, które mają powstać na drogach krajowych w Podlaskiem w ramach przedstawionego ostatnio przez rząd planu budowy stu obwodnic w Polsce. Ma ją budować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

W grudniu 2019 r. białostocka GDDKiA podpisała z firmą Value Engineering umowę ws. opracowania Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowe z elementami koncepcji programowej, m.in. z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla tej inwestycji. Przedstawiono kilka wariantów przebiegu tej trasy, nie podobają się jednak mieszkańcom i władzom Augustowa.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki poinformował, że po tym, gdy do GDDKiA i władz województwa zwrócił się w tej sprawie burmistrz Augustowa i przedstawił nowy wariant, po rozmowach w ministerstwie infrastruktury zdecydowano, że ten wariant będzie formalnie wzięty pod uwagę w dalszych pracach. Kosicki tłumaczył, że wszystko po to, by znaleźć „najlepsze rozwiązanie” zarówno dla mieszkańców jak i dla środowiska naturalnego okolic Augustowa.

autor: Renata Reda / radio.bialystok.pl