Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież z klas:

*7-8 Szkół Podstawowych (I kategoria wiekowa)

*1-3 Szkół Średnich (II kategoria wiekowa)

Prace na formacie A4 lub A3 należy dostarczyć do 16.03.2020 r.

do biblioteki Augustowskiego Centrum. Edukacyjnego przy Al. Kard. Wyszyńskiego 3.

ORGANIZATOR:

Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej w ACE

Szczegóły w regulaminie na stronie: acedu.pl (zakładka: KONKURSY)

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Projekt ilustracji do książki”

Zapraszamy młodzież z klas:

*7-8 Szkół Podstawowych ( I kategoria wiekowa)

*1-3 Szkół Średnich (II kategoria wiekowa)

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać projekt ilustracji do książki w dowolnej technice plastycznej na formacie A4 lub A3.

CELE KONKURSU:

– zachęcenie młodzieży do czytania książek

– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

– wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

– inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki

– konfrontacja osiągnięć rówieśniczych

W razie pytań prosimy o kontakt do p. Jerzego Osewskiego jurosew@wp.pl lub tel. 876432861 w.32

Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:

imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, numer telefonu i nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 16.03.2020 r. do biblioteki w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów

Laureaci mogą liczyć na dyplomy oraz nagrody rzeczowe!

ORGANIZATOR

Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej w ACE