Zarząd Województwa Podlaskiego na środowym posiedzeniu (29.07) zdecydował o dofinansowaniu 33 projektów w ramach konkursu do działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach konkursu wsparciem zostały objęte dwa typy projektów:

  • Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej;
  • Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów
    i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.Dotacje trafią głównie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które będą inwestować m. in. w instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz biogazownie rolnicze.

Poprzez realizacje tego typu projektów, wsparte firmy będą postrzegane jako nowoczesne i wyznaczające trendy, pośrednio przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego województwa jak również redukcji globalnego ocieplenia.

Wartość dofinansowania wybranych projektów wynosi blisko 49 mln zł. Wsparcie wybranych projektów jest możliwe dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020.  

 Tekst: Edyta Chodakowska – Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP

wrotapodlasia.pl