Jak specustawa zmieniła działanie administracji publicznej i relacje mieszkańców z władzą? Zapraszamy na webinarium akcji Masz Głos Fundacji Batorego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska – już 5 maja o 19:00.
Webinarium przeznaczone jest dla mieszkanek i mieszkańców, ale też dla pracowników administracji publicznej. Pomoże zorientować się w przepisach i funkcjonowaniu urzędów:

– z czego wynikają zakazy/nakazy np. przemieszczania się;
– jak polecenia Premiera, wojewodów, Ministra Zdrowia mogą wpłynąć na działanie samorządu;
– wpływ ograniczeń na sprawy w sądach, budżet obywatelski, fundusz sołecki, konsultacje społeczne, rewitalizację i zagospodarowanie przestrzenne, inicjatywę lokalną, jawność;
– zasady pracy rad gminy pod nowymi przepisami;
– nowe uprawienia wójtów/burmistrzów/prezydentów;
– jak działają urzędy – załatwianie spraw, godziny otwarcia;
– co z organizacjami społecznymi: zasadami działania, konkursami, rozliczeniami.

Aby wziąć udział w webinarium, trzeba zarejestrować się TUTAJ i we wtorek 5 maja o 19:00 dołączyć do webinarium, klikając na link otrzymany w e-mailu potwierdzającym rejestrację. Udział w webinarium jest bezpłatny.
Uważasz, że tematy, które poruszamy są ważne? Przekaż nam 1% podatku (KRS 0000101194) lub pomóż nam działać, przekazując darowiznę >>> WSPIERAM

Webinarium prowadzi Szymon Osowski – prawnik, prezes Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, pomysłodawca portalu www.informacjapubliczna.org, poświęconego prawu do informacji. Na co dzień przygląda się tworzeniu prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich, przygotowuje sprawy sądowe, jeździ po Polsce, by opowiadać o prawie do informacji i prawach mieszkańców. Wielokrotnie doceniany za swoja działalność. W 2014 roku otrzymał od Prezydenta RP złoty Krzyż Zasługi, od 2012 „Dziennik Gazeta Prawna” umieszcza jego nazwisko w rankingu najbardziej wpływowych prawników.
|Fundacja im. Stefana Batorego