Augustowskie TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie, informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa nr 319/19 z dnia 21 listopada 2019 r„ w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Augustów, zmienia się wysokość stawki czynszu. Zmiana wchodzi w życie od dnia 1 MAJA 2020 r.

Pisma, którego dosłowny cytat zamieszczamy wyżej otrzymali najemcy mieszkań komunalnych w Augustowie. Te, z którym nasz Czytelnik przyszedł do naszej redakcji datowane jest na 23. kwietna 2020 r.

Podwyżek spodziewałem się. Tylko proszę zobaczyć jaka to jest podwyżka. Trąbią o Tarczy antykryzysowej, wprowadzają jakąś pomoc przedsiębiorcom, a nas mają w …… Ja też siedzę w domu i mam mniejszą wypłatę niż miałem, a rachunki płacę. Koronawirus i mnie dotknął. Widzisz pan jak Burmistrz zadbał o mieszkańców aby przetrwali kryzys? Mają mniej, to zabiera im jeszcze – i to ile! Dodatkowo, to jego dobrodziejstwo będzie we mnie walić i po koronawirusie.

– powiedział Czytelnik.

Przerażeni taką sytuacją mieszkańcy Augustowa, swoje oburzenie wyrażają w Internecie. Cytaty dwóch pierwszych wpisów które znaleźliśmy:

W dniu dzisiejszym wiele osób otrzymało w Augustowie podwyżki czynszu za lokale mieszkalne. W moim przypadku podwyżka za 1 m2 – z 2,49 zł. na UWAGA! 4,96 zł. Blisko 100% podwyżki !!! Nigdy w historii nie było takich podwyżek!!! 

My mieszkańcy mieszkań komunalnych z Augustowa jesteśmy bardzo oburzeni w związku z kolosalną podwyżką jaką otrzymaliśmy dnia 28 kwietnia. Podwyższony metraż 100 %. Do kogo mamy się zwrócić o wyjaśnienie takich wysokich podwyżek?

W przypadku naszego Czytelnika wysokość czynszu za lokal przed podwyżką wynosiła 2,49 za m². Po podwyżce jest to 4,96 zł za m².

Miesięczny rachunek z uwzględnieniem opłaty za: centralne ogrzewanie, podgrzanie, opłatę stałą CW, czynszu za lokal, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację i zimną wodę przed podwyżką wynosił 482,09, a od 1 maja br. 602,23. Bez wątpienia jest to bardzo wysoka podwyżka. Liczymy, że wkrótce uzyskamy rzetelne i czytelne dla zainteresowanych uzasadnienie wysokości tych podwyżek od wydającego zarządzenie, czyli Burmistrza Miasta Augustowa.

|Bart.