Samorząd Augustowa planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach którego pozyskiwane będą dotacje do zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w zakresie projektu ,,Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa”.

Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do złożenia deklaracji w terminie od 07.01.2020 do 17.01.2020 do godz. 15.30. Oryginały Deklaracji podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam także na spotkania informacyjne, które odbędą się 10 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 oraz 13 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie. Podczas spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z dostępnymi rodzajami OZE i ich zaletami, jak również dowiedzą się, jaki jest zakres planowanego projektu. Zaprezentowany zostanie także wzór deklaracji i sposób jej wypełnienia. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań specjalistom z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Nabór deklaracji jest prowadzony w celu zebrania informacji niezbędnych do opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w/w projektu w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typu 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna słoneczna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Mirosław Karolczuk