Zaproszenie na spotkania:

W ramach prac nad Programem Rozwój Lokalny zaplanowane są kolejne spotkania z mieszkańcami oraz szeregiem przedstawicieli lokalnych podmiotów i instytucji. W najbliższym czasie zapraszamy na:

– prelekcję pt. „Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych dzieci i młodzieży jako czynnik rozwoju lokalnego” oraz dyskusję dotyczącą tematyki edukacji przedsiębiorczości – poniedziałek 29 bm. o godz. 12.00. Prelekcję wygłosi pan dr. Tomasz Rachwał nauczyciel akademicki w Katedrze Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pełnomocnik Rektora UP ds. Przedsiębiorczości. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podstawy programowej z geografii i przedsiębiorczości, w latach 2013-2015 członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Zastępca Redaktora Naczelnego – Redaktor Prowadzącym czasopisma „Przedsiębiorczość – Edukacja” oraz członkiem redakcji „Entrepreneurial Business and Economics Review”. Autor lub współautor podręczników szkolnych i akademickich z zakresu geografii ekonomicznej i przedsiębiorczości, wirtualnych platform edukacyjnych i gier dydaktycznych, atlasów geograficznych oraz programów nauczania i poradników dla nauczycieli. Kierownik, koordynator, ekspert lub członek kilku zespołów projektów edukacyjnych międzynarodowych i krajowych.,

– dyskusję dotyczącą kwestii związanych z rozwojem uzdrowiska. Spotkanie odbędzie się z w dniu 1 lipca br. (środa) o godz. 13.00,

– w kolejną środę, 8 lipca na godz. 16.00 zapraszamy przedsiębiorców do rozmowy na temat przeszkód, które napotykają w rozwoju swoich przedsiębiorstw oraz pomysłów jak współdziałać na rzecz rozwoju miasta.

Wszystkie spotkania, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, odbędą się z wykorzystaniem platformy do spotkań zdalnych – ZOOM.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłoszenia pod adresem anna.stankiewicz@urzad.augustow.pl

Urząd Miejski w Augustowie