W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem kalendarza wydarzeń letnich w Augustowie zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i mieszkańców do zgłaszania organizowanych wydarzeń w miesiącach maj-wrzesień 2020 r.

Imprezy organizowane w Augustowie m.in. zawody, turnieje, festyny, pikniki, uroczystości, wystawy, koncerty, wieczorki taneczne, itd. można zgłaszać do 30 marca poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej). W wypełnionym formularzu należy podać nazwę imprezy, datę, godzinę, miejsce, dane organizatora wydarzenia, krótki opis imprezy oraz określić czy wstęp jest płatny lub bezpłatny.

Zgłoszone wydarzenia zostaną umieszczone w kalendarzu wydarzeń na stronie internetowej www.augustow.pl oraz opublikowane w formie ulotki dystrybuowanej wśród mieszkańców i turystów odwiedzających Augustów. Zgłoszenie imprezy do kalendarza jest bezpłatne. Organizator wydarzenia jest zobowiązany do poinformowania o zaistniałych zmianach w programie lub rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.

Formularz zgłoszeniowy wydarzenia należy przekazać do 30 marca na adres e-mail: promocja@urzad.augustow.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta (ul. 3 Maja 60).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UM Augustów