Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, na krótkim spotkaniu z dziennikarzami odniósł się do ostatnich doniesień dotyczących przyszłej budowy południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa.

– Temat przywrócenia ciężkiego ruchu ciężarowego na drogę krajową numer 16 pojawił się już w 2018 roku. Pomysłowi powrotu TIRów na nasze ulice powiedziałem wtedy stanowcze nie. Nie ma i nie będzie mojej zgody, aby ciężki ruch powrócił do miasta. Dziś jesteśmy już w sytuacji dużo lepszej, bo są pieniądze, niemal 200 milionów złotych, na budowę kolejnej obwodnicy Augustowa.

Burmistrz wyjaśnił, że dopuszczenie na drogę krajową numer 16 najcięższego ruchu jest w przyszłości pewne i przesądzone między innymi ze względu na sprawy obronności oraz zobowiązań międzynarodowych Polski. Burmistrz zaprezentował mapy ilustrujące aktualny przebieg drogi krajowej numer 16 oraz wstępne koncepcje przygotowywane aktualnie na zlecenie GDDKiA.

– Absolutnie nie zgadzam się na żaden z tych wariantów. Wyraziłem swoją opinię na piśmie. Złożyłem też konstruktywną propozycję lepszego przebiegu przyszłej obwodnicy Augustowa. To wariant, który zabezpiecza mieszkańców i miasto przed powrotem TIRów, a jednocześnie ocala nasze cenne dziedzictwo przyrodnicze jeziora Sajno ze strefą ciszy i jego otuliną.

Wariant zaprezentowany przez Burmistrza ma poparcie sąsiednich samorządów i radnych miejskich. Jego realizacja skróci przebieg drogi z południa województwa do granicy Państwa, ochroni Augustów przed ciężkim ruchem, zabezpieczy miasto przed ryzykiem transportów sprzętu wojskowego i zmniejszy korki w mieście nasilające się zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Burmistrz zaapelował do mieszkańców, radnych i samorządowców o poparcie jego wariantu.

– Zachęcam wszystkich do poparcia mojej propozycji. To rozsądny i bezpieczny dla miasta wariant. Jeśli dziś ktoś mówi o blokowaniu budowy obwodnicy, to jest to równoznaczne z powrotem TIRów do miasta. Taka postawa jest skrajnie nieodpowiedzialna. Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo mieszkańców! Stanowczo nie zgadzam się na ciężki transport w mieście i na stworzenie tu szlaku regularnego przerzutu sprzętu wojskowego. Proponuję wariant rozsądny i bezpieczny.

Pytany przez dziennikarzy, Burmistrz odniósł się również do postulatów Komitetu Protestacyjnego Przeciw Budowie Kolejnej Obwodnicy Augustowa.

– Cieszę się, że Komitet popiera mój sprzeciw wobec przedstawionych wariantów. Apeluję jednak, aby poparł moją koncepcję, a nie ślepo blokował ideę stworzenia obwodnicy. Mamy rozsądne wyjście z tej sytuacji. Augustów powinien mówić jednym głosem. Potrzeba nam porozumienia. Ślepe blokowanie jest nieodpowiedzialne i właściwie równoznaczne z dopuszczeniem ciężkiego ruchu przez miasto. Apeluję o rozsądek, odpowiedzialność i troskę o Augustów, a nie szukanie politycznych awantur w przededniu kolejnej kampanii wyborczej. Stanowczo sprzeciwiam się wykorzystywaniu najważniejszych dla miasta spraw dla politycznych interesów. Zachowajmy spokój i współpracujmy dla rozsądnego wariantu obwodnicy, który proponuję.

Za zakończenie spotkania Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk podkreślił, że jego konsekwentny sprzeciw wobec wjazdu TIRów musi wiązać się z odpowiedzialnością za miasto i przedkładaniem rozsądnego rozwiązania. Powtórzył, że takie rozwiązanie jest, zabezpiecza miasto i mieszkańców oraz chroni najcenniejsze walory turystyczne i przyrodnicze Augustowa.

UM Augustów