Z uwagi na sytuację epidemiologiczną uległ zmianie system pracy Urzędu Miejskiego w Augustowie.

W budynku Urzędu przy ulicy 3 Maja 60 uruchomiono okienko podawcze. Pracownicy Biura Obsługi Klienta udzielają przy nim niezbędnych informacji lub poproszony zostanie pracownik merytoryczny o załatwienie sprawy.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w holu mogą przebywać jednocześnie dwie osoby (jedna osoba na jedno stanowisko obsługi). Wyjątek stanowi załatwienie sprawy wymagającej obecności dwóch osób jak np. uznanie ojcostwa lub złożenie dokumentów do ślubu. Osoby zgłaszające zgon obsługiwane są poza kolejnością.

Kasa w głównym budynku Urzędu funkcjonuje bez zmian. Przyjęcia mieszkańców przez Burmistrza Miasta odbywają się również bez zmian, w poniedziałki od godz. 14:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.

Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez platformę e-PUAP:
– telefonicznie pod numerem: (87) 643-42-10
– na adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: ePUAP

W sprawach szczególnie ważnych wymagających wizyty w Urzędzie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania w Wydziale merytorycznie odpowiedzialnym za załatwienie sprawy. Pamiętajmy wówczas o maseczce i zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Dane kontaktowe do odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego w Augustowie.

| urzad.augustow.pl