Takie motto towarzyszyło tegorocznym Powiatowym Obchodom Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w środę, 14 października, w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. W uroczystości udział wzięli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu: Marek DobkowskiTadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, dyrektorzy szkół średnich, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Starosta złożył życzenia nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty. Podczas krótkiego wystąpienia podziękował za codzienną pracę dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom.

– Możemy być dumni z naszych szkół, naszych nauczycieli i uczniów – powiedział starosta. – Szkoły zostały poddane wielkiej próbie, próbie organizacji procesu dydaktycznego w warunkach ekstremalnych. Dzisiaj pracujemy także w takiej aurze niepewności, czasami nawet napięcia, tego co przyniesie dzień jutrzejszy. Mimo, że warunki były trudne, to nasze szkoły zdały egzamin, dodał.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej wychowawczej i trenerskiej ośmiu nauczycieli otrzymało Nagrody Starosty. W dowód uznania za zaangażowanie w organizację uroczystości patriotycznych oraz udział w działaniach prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Augustowskiego został także wyróżniony Jarosław Kwiecień – Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych.

Podczas uroczystości 17 uczniom szkół ponadpodstawowych wręczone zostały stypendia Starosty Augustowskiego, które stanowią wyraz uznania i są formą wsparcia dla osób osiągających najwyższe wyniki w nauce oraz największe sukcesy sportowe. Stypendia otrzymało dwóch uczniów z każdej szkoły, mających najlepsze wyniki w nauce. Natomiast stypendia sportowe przyznane zostały uczniom będącym członkami kadry Polski lub osiągającym wysokie lokaty na zawodach sportowych rangi co najmniej wojewódzkiej. Listy gratulacyjne stypendystom i podziękowania rodzicom wręczyli: Starosta i Wicestarosta.

Ze względu na panującą pandemię Covid-19, uroczystość zorganizowano przy zachowaniu wszelkich zasad epidemiologicznych, a program spotkania i liczbę uczestników ograniczono do niezbędnego minimum.

augustowski.home.pl