Święto zostało zaproponowane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 roku w celu zwiększenia świadomości na temat roli wolontariuszy w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz zainspirowania większej liczby ludzi do idei dobrowolnego zaangażowania.

Wolontariusze i wolontariuszki dzielą się swoim czasem, słowem, energią. Poświęcają się dla innych ludzi oraz dla zwierząt. Angażują się w różnorodne inicjatywy mające na celu wsparcie. 

Rodzajów wolontariatu może być wiele.  Najczęściej mówi się o opiece nad zwierzętami, pomocy chorym czy potrzebującym ludziom, opiece nad dziećmi, zaangażowaniu w imprezy masowe (niekoniecznie charytatywne), zbiórki i akcje publiczne czy działania w ramach organizacji pozarządowych. Wśród jego form warto wymienić również aktywność na rzecz środowiska lokalnego, edukacji, wspierania postaw obywatelskich lub rozwiązań ekologicznych, ochrony praw człowieka czy inicjatyw pokojowych. Poprzez uczestnictwo, pracę fizyczną i umysłową, interwencje, obserwacje czy świadczenie profesjonalnych usług doradczych. Coraz chętniej także firmy decydują się na wolontariat pracowniczy, w ramach którego już współpracująca ze sobą grupa wykorzystuje swój potencjał do realizacji niekomercyjnego przedsięwzięcia o dobroczynnym charakterze. Na popularności zyskuje też e-wolontariat, czyli zdalna nieodpłatna praca w sieci.

Dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy to święto wszystkich osób, które bezinteresownie pomagają innym.

Wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom w dniu ich święta życzymy szczęścia, zdrowia, cierpliwości i siły.

|Bart.