Ich zdaniem Filip Chodkiewicz manipuluje tam ich wypowiedziami, a montuje i publikuje je w godzinach swojej pracy w urzędzie. Na nagraniach przedstawiony jest m.in. radny Adam Sieńko. Uważa on, że takie zachowanie nie przystoi wiceburmistrzowi.

– Są zamieszczane różne, przedziwne filmiki, które są manipulacją. Umieszczane są na nich komentarze i efekty specjalne. Są tam wyrwane z kontekstu fragmenty wypowiedzi radnych. Jest to pokazywane w sposób tendencyjny, prześmiewczy i nieobiektywny. Ma to na celu dyskredytacje radnych opozycji.

Autor filmików Filip Chodkiewicz podkreśla, że radni muszą brać odpowiedzialność za wypowiadane publicznie słowa.

– Zarzuty mogą być reakcją na niewygodne dla nich treści. Chcę pokazać prawdę i jak wyglądają sesje. Przedstawić, że często osoby, które krytykują kulturę słowa i zachowywanie się innych, sami potrafią robić podobnie. Ja nie wyrażam tam opinii, ale cytuję. Uważam, że taka wiedza należy się naszym mieszkańcom.

Filmy publikowane przez Filipa Chodkiewicza przedstawiały również Marcina Kleczkowskiego, Izabelę Piasecką i Leszka Cieślika. Nie pojawiają się tam jednak radni popierający burmistrza.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki