Wykryto ją w próbce pobranej z wodociągu w Strzelcowiznie.

Korzystają z niego mieszkańcy tej miejscowości. Jak mówi zastępca wójta Maciej Zdancewicz, nie było możliwości podprowadzenia wody z innego źródła. Apeluje więc o zachowanie szczególnej ostrożności. 

zdjęcie ilustracykne

Jest to bardzo mała stacja, w której znajduje się niewiele wody. Zaopatruje ona ponad 130 osób. Stężenie tej bakterii jest stosunkowo niewielkie, aczkolwiek do spożycia woda nadaje się dopiero po przegotowaniu.

W pobranej w ubiegłym tygodniu próbce wykryto 8 jednostek tworzących kolonie bakterii coli. Dopuszczalna norma wynosi 0. 

Maciej Zdancewicz zapewnia, że gmina podjęła już odpowiednie działania.

Z dniem potwierdzenia tego faktu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie została przeprowadzona dezynfekcja wodociągu. Będą teraz pobierane stamtąd kolejne próbki. Sanepid wyznaczył nam termin do 5 listopada. Jednak wszelkie działania podjęliśmy od razu, gdy tylko dowiedzieliśmy się o obecności bakterii w wodzie.

Przypomnijmy, że bakterie coli wykryto w tym roku również w gminie Augustów. Pod koniec sierpnia odnaleziono ją w próbce pobranej z wodociągu w Grabowie.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki