Przybliża się realizacja kluczowej inwestycji w rejonie przejścia granicznego Terespol/Brześć, jaką jest Park Logistyczny Małaszewicze (PLM). Wydane przez Urząd Wojewódzki w Lublinie pozwolenie na budowę pozwoli uruchomić dalsze procedury związane z finansowaniem, przetargiem i realizacją robót budowlanych.

Fot. CARGOTOR

„Zrobiliśmy kolejny krok do przodu, a mianowicie otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Jest to etap, który otwiera nam bramę do dalszej realizacji projektu” – tak wydaną niedawno przez lubelskich urzędników pozytywną decyzję skomentował prezes CARGOTOR, Andrzej Sokolewicz.

W jego opinii inwestycje infrastrukturalne takie jak budowa Parku Logistycznego w Małaszewiczach są najskuteczniejszym narzędziem wzmacniania pozycji państwa polskiego. W szczególności dotyczy to terenów przygranicznych stanowiących zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Działalność CARGOTOR w rejonie przygranicznym nie sprowadza się jedynie do zarządzania infrastrukturą kolejową. W ramach swojego członkostwa w stowarzyszeniu „Łączy nas granica” spółka angażuje się również w aktywne wsparcie rodzin oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową, zrzeszającą funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy, pracowników i miłośników Straży Granicznej, a także członków ich rodzin i sympatyków. Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom ciężko chorym w zakresie wsparcia psychologicznego oraz ponoszenie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Od marca 2019 roku CARGOTOR współpracuje też z Technikum Kolejowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. W. S. Reymonta w Małaszewiczach. Stypendystami są uczniowie klas o kierunkach: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik transportu kolejowego.

Pierwsi dwaj stypendyści kończący naukę w roku 2020, dołączyli do grona pracowników spółki już z dniem 1 lipca 2020 r. CARGOTOR zatrudnia w tym roku kolejnych stypendystów oraz absolwentów Technikum Kolejowego. W ten sposób od podpisania umowy, pracę w firmie rozpoczęło 20 absolwentów lokalnego Technikum.

„Pozyskiwanie kadry tą drogą nadal jest dla nas priorytetem, dlatego rozpoczynamy współpracę z kolejnymi szkołami kształcącymi przyszłych automatyków, którzy po zakończeniu budowy PLM stanowić będą jedną z bardziej liczebnych grup zawodowych wśród pracowników CARGOTOR” – zaznaczył Andrzej Sokolewicz.

Prezes spółki wskazał też na długoterminowy charakter inwestycji w Małaszewiczach. Wniosek musi zostać złożony do MFiPR do 1 grudnia 2021 r. a następnie przekazany Komisji Europejskiej do 19 stycznia 2022 r. „Opracowaliśmy już wniosek przy pomocy jednej z największych światowych firm doradczych” – zaznacza Andrzej Sokolewicz. Prace projektowe ruszą w przyszłym roku, a na początku 2023 r. – prace ziemne.

„PLM zostanie oddany do użytku w 2027/2028 roku. Zdaję sobie sprawę, że zdaniem niektórych to odległy termin realizacji inwestycji, ale prawdziwym wyzwaniem dla nas będzie to, by Małaszewicze w trakcie realizacji samej budowy pracowały bez zakłóceń dla ruchu towarowego na poziomie zbliżonym do dzisiejszego” – dodaje prezes CARGOTOR.

Wydanie pozwolenia na budowę to krok milowy w przygotowaniach do stworzenia Parku Logistycznego w Małaszewiczach. PKP Polskie Linie Kolejowe i spółka Cargotor są przygotowane do rozpoczęcia prac w terenie. „Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do końca tę niezwykle ważną dla polskiej gospodarki oraz Polski Wschodniej inwestycję” – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Liczba składów przyjeżdżających do Małaszewicz z Azji osiąga rekordowe poziomy. Stale rośnie bowiem zainteresowanie najkrótszą, najbezpieczniejszą i jednocześnie najbardziej ekologiczną formą przewozu towarów między Chinami i Unią Europejską. Pandemia i związane z nią turbulencje w globalnym łańcuchu dostaw tylko to uwydatniły.

Jak czytamy w dokumencie podsumowującym prace studyjne nad projektem, przewiduje się między innymi modernizację istniejących sześciu i budowę trzech nowych stacji w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze, instalację nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym, powstanie zintegrowanego Centrum Obsługi Technicznej czy budowę nastawni.

Przebudowane i zmodernizowane Małaszewicze będą w stanie przyjmować dłuższe pociągi towarowe (1050 m) dla linii szerokotorowych o rozstawie 1520 mm i 750 m dla linii o rozstawie europejskim (1435 mm). Zwiększy się również dopuszczalny nacisk na oś (z 22,5 na 25 ton), przy jednoczesnym wzroście prędkości składów (z obecnych 20 do 40 km/h).

„Budowa Parku Logistycznego w Małaszewiczach (PLM) ma dla Polski znaczenie wyjątkowe, gdyż dotyczy ona tworzenia podstaw bytu państwa na okres po COVID-19 i odpowiada globalnym wyzwaniom, przed którymi dzisiaj staje nasz kraj” – stwierdził Andrzej Sokolewicz, prezes spółki CARGOTOR.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

PAP sponsorowane